Η πανδημία αποτελεί μια ακόμη παγκόσμια, απρόβλεπτη κρίση που προκαλεί αρνητικές επιπτώσεις στη ζωή όλων μας. Η εικόνα των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών δεν είναι η καλύτερη και σίγουρα αυτή που θα επιθυμούσαμε. Θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε ως τραγική για τις επιχειρήσεις των κλάδων που επλήγησαν άμεσα από την πανδημία όπως ο τουρισμός, η εστίαση και άλλες. Στον αντίποδα βλέπουμε μια εικόνα ως ιδιαιτέρως δημιουργική και επικερδής για τις επιχειρήσεις και τα start ups που διαθέτουν τα προσόντα και τις υπηρεσίες τους στο διαδίκτυο. Σε γενικές γραμμές και σε βάθος χρόνου, με την πανδημία παρούσα και ενεργή, οι περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις δυστυχώς θα βρεθούν σε δυσχερή θέση λόγω του μειουμένου διαθέσιμου εισοδήματος των Ελλήνων.

Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον, μπορεί όμως να προετοιμαστεί επαρκώς για τις αλλαγές αλλά και να διαχειριστεί επαρκώς τις συνέπειες των αλλαγών του μέλλοντος.

Η κυβέρνηση προσπαθεί συστηματικά και με υπευθυνότητα να αντιμετωπίσει τις αρνητικές συνέπειες της πανδημίας, διατηρώντας την κοινωνική συνοχή ενώ παράλληλα έθεσε τη χώρα μας ως ένα success story σε παγκόσμιο επίπεδο. Το υγειονομικό και επιστημονικό προσωπικό της χώρας συνέβαλλε τα μέγιστα, χωρίς την παραμικρή αμφιβολία.

Δεδομένου ότι η Ελληνική οικονομία απαρτίζεται από μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο μεγαλύτερο τμήμα της, οι προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι επιχειρηματίες είναι λίγο πολύ οι ίδιες. Και δυστυχώς είναι αυτές που αντιμετωπίζουν από την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης, πριν από μια δεκαετία έως και σήμερα. Οι προκλήσεις είναι η μείωση του τζίρου και των κερδών, η μείωση των επενδύσεων, η δυσκολία πρόσβασης σε τραπεζικό δανεισμό, η υπερφορολόγηση και φυσικά η παντός είδους γραφειοκρατία που δυσχεραίνει το επιχειρείν στο σύνολο του.

Είναι πλέον αδιαμφισβήτητη η αναγκαιότητα για τη χώρα μας να αποτελεί κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαχρονικά. Πολύ δε περισσότερο σε συνθήκες υγειονομικής ή οικονομικής κρίσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Το αφήγημα της εξόδου της Ελλάδος από την Ευρώπη που αποτέλεσε το κύριο αφήγημα των λαϊκιστών τα προηγούμενα χρόνια αποδεικνύεται, όχι μόνο επικίνδυνο για τα συμφέροντα των Ελλήνων αλλά και κινείται στα όρια της πολιτικής απάτης. Σε πρακτικούς όρους, όλοι όσοι τάσσονται εναντίον της Ένωσης, ουσιαστικά τάσσονται κατά των συμφερόντων της χώρας μας, δίνοντας άμεση προτεραιότητα σε μικροκομματικά οφέλη.

Η ενίσχυση της δημόσιας υγείας και ο μετριασμός των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης αποτελούν σήμερα την κορωνίδα της Ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Κινητοποιούνται όλα τα διαθέσιμα μέσα και πόροι για να βοηθηθούν όχι μόνο τα κράτη μέλη αλλά και γειτονικές τρίτες χώρες. Η κοινή αντιμετώπιση της πανδημίας σε επίπεδο κρατών και ευρωπαϊκής ένωσης αποτελεί μονόδρομο για ένα πιο αισιόδοξο μέλλον. Ανακοινώθηκε μέσω του κοινού προϋπολογισμού, σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη, ύψους 2,4 τρισ. ευρώ, με στόχο την ανασύνταξη και την προετοιμασία για την επόμενη γενιά. Με την πάροδο του χρόνου θα εξαγγέλλονται εξειδικευμένα μέτρα και δράσεις ενίσχυσης καθώς και το πως ακριβώς θα ωφεληθούν, κυβερνήσεις, τράπεζες, νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

 Η χώρα μας, με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με συστηματική δουλειά των κυβερνόντων σε όλα τα επίπεδα, έχει τη δυνατότητα να ανακάμψει από τις συνέπειες της πανδημίας και να ξαναβρεθεί σύντομα στο δρόμο της ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού.

Facebook Comments