Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Ιανουαρίου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2020, παρουσίασε μείωση 12,2% έναντι αύξησης 6,0% που  σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2020 με το 2019.

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του μηνός Ιανουαρίου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του  Δεκεμβρίου 2020, παρουσίασε μείωση 25,8%.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2020 – Ιανουαρίου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη  του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2019 – Ιανουαρίου 2020, παρουσίασε μείωση 13,4%, έναντι αύξησης 0,2% που  σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

ΙΙ. Σύγκριση Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς, μηνός Ιανουαρίου 2021, με τον αντίστοιχο δείκτη  Ιανουαρίου 2020 

Η μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 16,5% τον μήνα Ιανουάριο 2021, σε σύγκριση με τον  αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2020, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

• Μείωση κατά 16,6% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Η μείωση αυτή προήλθε κυρίως από τις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, βιομηχανίας δέρματος και δερμάτινων ειδών, κατασκευής ειδών ένδυσης, χαρτοποιίας και κατασκευής χάρτινων  προϊόντων.

• Μείωση κατά 8,3% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη – άντλησης αργού πετρελαίου και  φυσικού αερίου – υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης, λοιπών ορυχείων και λατομείων.

ΙΙΙ. Σύγκριση Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς, μηνός Ιανουαρίου 2021, με τον αντίστοιχο δείκτη  Ιανουαρίου 2020

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 4,2% τον μήνα Ιανουάριο 2021, σε σύγκριση με  τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2020, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

• Μείωση κατά 5,0% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές  των δεικτών των διψήφιων κλάδων: βιομηχανίας δέρματος και δερμάτινων ειδών, παραγωγής οπτάνθρακα και  προϊόντων διύλισης πετρελαίου, κατασκευής μεταλλικών προϊόντων, κατασκευής ειδών ένδυσης.

• Αύξηση κατά 48,2% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι  μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων, λοιπών ορυχείων και  λατομείων.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
• Μείωση κατά 6,9% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς Ευρωζώνης.

• Μείωση κατά 2,6% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς εκτός Ευρωζώνης.

IV. Σύγκριση Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Ιανουαρίου 2021, με τον αντίστοιχο δείκτη  Δεκεμβρίου 2020

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 25,8% τον μήνα Ιανουάριο 2021, σε σύγκριση με τον  αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2020, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανία : 
• Μείωση κατά 27,4% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων.
• Μείωση κατά 25,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης.
2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
• Μείωση κατά 29,7% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς.
• Μείωση κατά 18,6% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς.

Facebook Comments