Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων EMA συνέστησε αλλαγή στις εγκεκριμένες συνθήκες αποθήκευσης του εμβολίου της Pfizer, η οποία θα διευκολύνει τον χειρισμό του εμβολίου σε κέντρα εμβολιασμού σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αυτή η αλλαγή παρατείνει την εγκεκριμένη περίοδο αποθήκευσης του μη ανοιγμένου αποψυγμένου φιαλιδίου στους 2-8 ° C (δηλ. σε κανονικό ψυγείο μετά την απομάκρυνση από συνθήκες κατάψυξης) από πέντε ημέρες σε ένα μήνα (31 ημέρες). Η αλλαγή εγκρίθηκε μετά από αξιολόγηση πρόσθετων δεδομένων μελέτης σταθερότητας που υποβλήθηκαν στον EMA από την Pfizer. Η αυξημένη ευελιξία στην αποθήκευση και το χειρισμό του εμβολίου αναμένεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στον σχεδιασμό και την εφοδιαστική της διάθεσης εμβολίων στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Ο EMA βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας των εμβολίων COVID-19 καθώς επιδιώκουν να κάνουν βελτιώσεις στην παρασκευή για να βελτιώσουν τη διανομή εμβολίων στην ΕΕ.

Facebook Comments