Έλλειμμα ύψους 1,5 δισεκ. ευρώ παρουσίασε το Μάρτιο του 2021, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, καταγράφοντας αύξηση κατά 343 εκατ. ευρώ έναντι του Μαρτίου του 2020, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδας. 

Η εξέλιξη αυτή προήλθε από την επιδείνωση των ισοζυγίων αγαθών, υπηρεσιών και δευτερογενών εισοδημάτων, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη βελτίωση του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων, αναφέρει η ΤτΕ.

Η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στη μεγαλύτερη αύξηση της αξίας των εισαγωγών σε σχέση με την αύξηση της αξίας των εξαγωγών. Η αξία των εισαγωγών αυξήθηκε κατά 29,7% (4% σε σταθερές τιμές) και η αξία των εξαγωγών κατά 37,1% (17,1% σε σταθερές τιμές). Σημειώνεται ότι οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα σημείωσαν άνοδο κατά 34,8% (31,8% σε σταθερές τιμές) και οι αντίστοιχες εισαγωγές κατά 39,3% (38,9% σε σταθερές τιμές). 

Ο περιορισμός του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στην επιδείνωση του ισοζυγίου μεταφορών και του ταξιδιωτικού ισοζυγίου, ενώ το ισοζύγιο λοιπών υπηρεσιών βελτιώθηκε σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2020. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 75,9% και 63,0% αντίστοιχα. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου μεταφορών μειώθηκε κατά 18,8%.  

Το Μάρτιο του 2021, το πλεόνασμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων υπερδιπλασιάστηκε, κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα. Το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων κατέγραψε μικρό έλλειμμα, έναντι πλεονάσματος τον αντίστοιχο μήνα του 2020, κυρίως λόγω της μείωσης των εισπράξεων των λοιπών (εκτός της γενικής κυβέρνησης) τομέων της οικονομίας. 

Α τρίμηνο

Το α΄ τρίμηνο του 2021, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εμφάνισε έλλειμμα, μειωμένο κατά 826 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, το οποίο διαμορφώθηκε σε 2,7 δισεκ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη βελτίωση του ισοζυγίου αγαθών και του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων, που αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση του πλεονάσματος των ισοζυγίων υπηρεσιών και δευτερογενών εισοδημάτων.  

Η μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στη μεγαλύτερη αύξηση της αξίας των εξαγωγών σε σχέση με την αύξηση της αξίας των εισαγωγών. Οι εξαγωγές παρουσίασαν αύξηση κατά 10% σε τρέχουσες τιμές (8,9% σε σταθερές τιμές), ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,8% (μειώθηκαν κατά 5,4% σε σταθερές τιμές). Σημειώνεται ότι οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 9,1% σε σταθερές τιμές και οι αντίστοιχες εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 8,6%.

Ο περιορισμός του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στην επιδείνωση των ισοζυγίων ταξιδιωτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών μεταφορών, ενώ το ισοζύγιο λοιπών υπηρεσιών βελτιώθηκε. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 85,2% και 86,1% αντίστοιχα σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2020. Οι καθαρές εισπράξεις από θαλάσσιες μεταφορές μειώθηκαν κατά 7,6%. Τέλος, το πλεόνασμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων υπερδιπλασιάστηκε, ενώ το πλεόνασμα στο ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων κατέγραψε σημαντική μείωση.

Ισοζύγιο Κεφαλαίων

Το Μάρτιο του 2021, το ισοζύγιο κεφαλαίων παρουσίασε έλλειμμα 288 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 116 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Το α΄ τρίμηνο του 2021, το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων μειώθηκε σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2020 και διαμορφώθηκε στα 192 εκατ. ευρώ. 

Facebook Comments