«Η ασφάλεια των Πανεπιστημίων βασική προϋπόθεση για να λειτουργούν ως χώροι ελευθερίας γνώσης και μόρφωσης», ανέφερε ο ίδιος.

 

Facebook Comments