O τελικός αντίκτυπος για τις ελληνικές τράπεζες από τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις, δηλαδή τις υψηλότερες τιμές της ενέργειας και τον υψηλότερο πληθωρισμό, είναι δύσκολο να εκτιμηθεί με ακρίβεια, σημειώνει η Axia Research σε νέα έκθεσή της μετά την ολοκλήρωση των αποτελεσμάτων χρήσης των συστημικών τραπεζών, όπου και επικαιροποιεί τις εκτιμήσεις της διατηρώντας πάντως τη σύσταση “αγορά” και για τις τέσσερις αν και με χαμηλότερες τιμές-στόχους.

Όπως επισημάνει, λαμβάνει υπόψη πρόσφατες εκτιμήσεις της αγοράς που υποδεικνύουν πτώση 1-2% στην αύξηση του ελληνικού ΑΕΠ του 2022 (από προηγούμενες εκτιμήσεις για ανάπτυξη φέτος στο 5%) και τις εφαρμόζει (κυρίως) στις εκτιμήσεις της για το 2022.

Συνοψίζοντας, αναμένει ότι τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα (NII) των τραπεζών θα παραμείνουν ανθεκτικά καθώς η πιθανή ακύρωση (ή αναβολή) επενδυτικών σχεδίων από εταιρείες θα μπορούσε να αντικατασταθεί από υψηλότερες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης και οι υψηλότερες αποδόσεις στις εκδόσεις ομολόγων μπορεί να καθυστερήσουν ή να αλλάξουν τα εταιρικά σχέδια και να αυξήσουν τις ανάγκες χρηματοδότησης από το τραπεζικό σύστημα.

Από την άλλη, όπως επισημαίνει η Axia, ακολουθεί μια πιο προσεκτική προσέγγιση για τις προμήθειες στο τρέχον έτος, τις οποίες μειώνει σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις της και συνυπολογίζει μια αύξηση κατά 2% στα λειτουργικά έξοδα για να λάβει υπόψη τα υψηλότερα από τα αναμενόμενα ποσοστά πληθωρισμού.

Προς το παρόν, οι τρέχουσες τάσεις όσον αφορά τον δανεισμό και την ποιότητα του ενεργητικού (δηλαδή εισροές NPE) παραμένουν υποστηρικτικές και η σταθερή κεφαλαιακή θέση που σημείωσαν το 2021 επιβεβαιώνει ότι η διανομή μερίσματος για τη Eurobank και την Εθνική πιθανότατα θα προχωρήσει.

Επαναλαμβάνει συνεπώς τις αξιολογήσεις buy και στις τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες, αλλά μειώνει τις τιμές-στόχους για να ληφθούν υπόψη οι προαναφερθείσες αλλαγές στις εκτιμήσεις.

Έτσι, για την Alpha Bank η τιμή-στόχος τοποθετείται πλέον στο 1,55 ευρώ από 1,80 ευρώ πριν με περιθώριο ανόδου 41%, για την Eurobank στο 1,45 ευρώ από 1,50 ευρώ με περιθώριο ανόδου 40%, για την Εθνική στα 5,50 ευρώ από 6,00 ευρώ πριν με περιθώριο ανόδου 71% και για την Πειραιώς στα 2,10 ευρώ από 2,15 ευρώ με περιθώριο ανόδου 50%.

Οι επιμέρους απόψεις για τις τράπεζες παραμένουν σε γενικές γραμμές αμετάβλητες, όπως σημειώνει. Η Εθνική ολοκλήρωσε δυναμικά το 2021 και τα πλεονάζοντα κεφάλαιά της προσφέρουν μεγάλη ευελιξία, καθώς η τράπεζα στοχεύει να διανείμει το 20% των κερδών της το 2022. Η Eurobank επιβεβαίωσε τις υψηλές προσδοκίες της αγοράς και σημείωσε σταθερή απόδοση κατά τη διάρκεια του έτους, συνδυάζοντας RoTE 8% με υψηλό δείκτη κεφαλαίου CET1, κοιτώντας προς δείκτη αποπληρωμής (payout) 20% για πρώτη φορά μέσα σε μια δεκαετία με βάση τα κέρδη του 2022. Αν και διαπραγματεύεται στο υψηλότερο επίπεδο αποτιμήσεων έναντι των υπόλοιπων ελληνικών τράπεζων, το διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μείγμα της Eurobank προσφέρει ένα ελκυστικό πλεονέκτημα, τονίζει η Axia.

Η Alpha Bank έχει υπερβεί τους στόχους της απομόχλευσης για το 2021, γεγονός που οδηγεί φυσικά σε χαμηλότερες φιλοδοξίες οργανικών κερδών για το 2022. Φέτος, ο όμιλος θα φτάσει σε μονοψήφιο δείκτη NPE στο α’ εξάμηνο και θα είναι σε καλό δρόμο για τη δημιουργία οργανικών κεφαλαίων. Η Πειραιώς συνεχίζει να σημειώνει σταθερή πρόοδο και εξέπληξε την αγορά με την ταχύτερη από την αναμενόμενη εκκαθάριση (NPE 12,6%) το 2021. Διαθέτει τον χαμηλότερο δείκτη κεφαλαίου CET1, ωστόσο αναγνωρίζεται ότι η διοίκηση ολοκληρώνει ένα πολύ δύσκολο έργο σχετικά με τη μείωση των NPEs και τη διαχείριση της κεφαλαιακής θέσης του ομίλου και η Axia αναμένει με ανυπομονησία την αποκάλυψη του νέου επιχειρηματικού σχεδίου 2022-2025 της τράπεζας στις 6 Απριλίου.

Ως κοινή παρατήρηση, η Axia πάντως σημειώνει ότι το τρέχον guidance των τραπεζών για το 2022 δεν λαμβάνει υπόψη τον υψηλότερο πληθωρισμό και τη δυνητική επιβράδυνση του ΑΕΠ.

Σε ό,τι αφορά τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα ΝΙΙ των τραπεζών, η Axia πιστεύει ότι μια πιθανή αλλαγή στη δυναμική του δανεισμού το 2022 είναι απίθανη και ως εκ τούτου, δεν συνυπολογίζει σημαντική επίδραση στα ΝΙΙ συστήματος. Εάν η αβεβαιότητα συνεχιστεί, θα μπορούσε να υπάρξει μια πιθανή μετατόπιση της ζήτησης δανείων από επενδύσεις/χρηματοδότηση έργων στο κεφάλαιο κίνησης, διατηρώντας το υψηλό επίπεδο εκταμιεύσεων και αυξάνοντας το καθαρό χαρτοφυλάκιο δανείων. Σε κάθε περίπτωση, οι επενδύσεις που σχετίζονται με το RRF και τα μεγάλα έργα υποδομής (ΣΔΙΤ) αναμένεται να προχωρήσουν όπως έχει προγραμματιστεί. Ωστόσο, ένας θετικός παράγοντας (που ήταν βασικός αρνητικός καταλύτης το 2021) είναι ότι οι υψηλότερες αποδόσεις των ομολόγων μπορεί να οδηγήσουν σε μικρότερο αριθμό νέων εκδόσεων, πράγμα που θα σήμαινε ότι το τραπεζικό σύστημα θα κλείσει το χρηματοδοτικό κενό. Η Axia προβλέπει ότι τα NII του κλάδου θα φτάσουν τα 4,7 δισ. ευρώ το 2022 (-12% σε ετήσια βάση) λόγω των χαμηλότερων NPE καθώς η εκκαθάριση επιταχύνθηκε το 2021.

Παράλληλα, η Axia επισημαίνει πως οι τάσεις στην ποιότητα του ενεργητικού παραμένουν ευνοϊκές (προς το παρόν). Οι πρώτες ενδείξεις δεν δείχνουν σημαντικές εισροές NPE στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα το α τρίμηνο του 2022. Αν και μπορεί να είναι πολύ νωρίς για να φανούν οι τρέχουσες μακροοικονομικές επιπτώσεις, ο οίκος επισημαίνει ότι η ανεργία στην Ελλάδα συνεχίζει να μειώνεται, η κυβέρνηση πρότεινε αύξηση του βασικού μισθού έως και 8% κατά τους πρώτους πέντε μήνες του 2022 και εισήγαγε επιδοτήσεις στους λογαριασμούς της ενέργειας για επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Επιπλέον, οι τιμές των ακινήτων και οι μακροοικονομικές επιδόσεις βρίσκονται σε ανοδική τάση, γεγονός που θωρακίζει πιθανούς αντίθετους ανέμους στην ποιότητα του ενεργητικού.

Τέλος, η Axia αναφέρει πως δεν αναμένει ότι θα υπάρξει κίνδυνος σε ό,τι αφορά τα σχέδια διανομής μερισμάτων. Η Eurobank και η Εθνική αναμένεται να ξεκινήσουν τη διανομή μερισμάτων με βάση τα κέρδη του 2022. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, το προγραμματισμένο payout του 20% μεταφράζεται σε μερισματική απόδοση 3% για τη Eurobank και 4% για την Εθνική. Στο μέλλον, οι αναλογίες πληρωμών αναμένεται να αυξηθούν. Ωστόσο, σημειώνει ότι οι δείκτες κεφαλαίου που παρουσιάζονται στα τρέχοντα επιχειρηματικά σχέδια αποτιμούν ότι αυτή η πληρωμή του 20% θα συνεχιστεί.

Κούρταλη Ελευθερία

Facebook Comments