Με την ΕΚΤ να πλησιάζει στην πρώτη αύξηση των επιτοκίων υπό το φως του επίμονα υψηλού πληθωρισμού, οι αποδόσεις των ομολόγων αυξήθηκαν σημαντικά τους τελευταίους μήνες.

Αυτό έχει ωστόσο αντίθετα αποτελέσματα στη βιωσιμότητα του χρέους: ενώ ο υψηλότερος πληθωρισμός μειώνει την πραγματική αξία του χρέους και συνεπώς μειώνει τις πιέσεις για τη βιωσιμότητα του χρέους, οι υψηλότερες πληρωμές τόκων αυξάνουν το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους. Δεδομένων αυτών των αντίθετων δυνάμεων, η Goldman Sachs εξετάζει το θέμα της βιωσιμότητας του χρέους των χωρών της ευρωζώνης, εστιάζοντας στους παράγοντες που δημιουργούν ανησυχίες για τη βιωσιμότητα του χρέους καθώς και τα υψηλότερα επιτόκια.

Το κλειδί για τη βιωσιμότητα του χρέους είναι η ικανότητα εξυπηρέτησής του, όπως τονίζει η αμερικανική τράπεζα. Η ικανότητα εξυπηρέτησης του χρέους, με τη σειρά της, καθορίζεται από την (αύξηση της) ονομαστικής φορολογικής βάσης ή τα συνολικά κρατικά έσοδα, τα οποία γενικά αυξάνονται με τον πληθωρισμό. Οι υψηλές τιμές ενέργειας μειώνουν επί του παρόντος τον αποπληθωριστή του ΑΕΠ (μέσω των υψηλότερων τιμών εισαγωγών) και επομένως ο δείκτης χρέους προς ΑΕΠ είναι πιθανό να είναι ασταθής τα επόμενα τρίμηνα.

Ωστόσο, όπως προσθέτει η Goldman Sachs, πέρα από αυτή τη βραχυπρόθεσμη αστάθεια, η μεσοπρόθεσμη επίδραση του υψηλότερου πληθωρισμού θα υποστηρίξει τη βιωσιμότητα του χρέους. Για παράδειγμα, όπως αναφέρει, οι φορολογικές εισπράξεις το πρώτο τρίμηνο στην Ιταλία είναι περίπου 15% υψηλότερες από ό,τι το 2019, υποδηλώνοντας ότι ο υψηλός πληθωρισμός συμβάλλει στη διεύρυνση του δημοσιονομικού της χώρου.

Αξιολογώντας τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές για τη βιωσιμότητα του χρέους, στο βασικό σενάριο της Goldman, οι δείκτες χρέους προς ΑΕΠ των χωρών της ευρωζώνης μειώνονται σταδιακά τα επόμενα χρόνια, δεδομένων των εποικοδομητικών μακροπρόθεσμων προοπτικών για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό. Λαμβάνοντας ως παράδειγμα την Ιταλία, αναμένεται ότι οι επενδύσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης θα οδηγήσουν σε υψηλότερη από τη μέση ανάπτυξη την επόμενη δεκαετία.

Ο πληθωρισμός είναι επίσης πιθανό να παραμείνει πάνω από τον μέσο όρο της περιόδου 2010-2020, οδηγώντας σε υγιές πλεόνασμα πρωτογενούς ισοζυγίου και σταδιακή πτώση του δείκτη χρέους προς ΑΕΠ.

Κούρταλη Ελευθερία

Facebook Comments