Η Credit Agricole ανακοίνωσε ότι τα κέρδη και έσοδα ήταν υψηλότερα των εκτιμήσεων στο β΄ τρίμηνο λόγω της ισχυρής δραστηριότητας στις δραστηριότητες δανείων παρά τις μακροοικονομικές αβεβαιότητες.

Τα καθαρά κέρδη της γαλλικής τράπεζας διαμορφώθηκαν στα 1,98 δισ. ευρώ στο τρίμηνο μέχρι το τέλος Ιουνίου, ελαφρώς υψηλότερα από τα 1,97 δισ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Τα έσοδα αυξήθηκαν 8,8% στα 6,33 δισ. ευρώ, εν μέσω ισχυρής δραστηριότητας στις δραστηριότητες στεγαστικών δανείων και των δραστηριοτήτων καταναλωτικής χρηματοδότησης.

Τα αποτελέσματα ήταν υψηλότερα των εκτιμήσεων για καθαρά κέρδη 1,26 δισ. ευρώ και έσοδα 5,64 δισ. ευρώ.

Facebook Comments