Η κρατική ιταλική τράπεζα Monte dei Paschi di Siena ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 17,5 εκατ. ευρώ μετά από τις απομειώσεις δανείων που κρίθηκαν απαραίτητες για την διευκόλυνση των πωλήσεων.

Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν από τα 9,7 εκατ. ευρώ στο α΄ τρίμηνο, παρά τις ασθενέστερες καθαρές προμήθειες λόγω των δύσκολων συνθηκών της αγοράς και μιας πολύ μικρότερης συμβολής από τα έσοδα από τις συναλλαγές.

Facebook Comments