Πιέσεις δέχονται σήμερα τα ομόλογα της ευρωζώνης καθώς η δημοσιοποίηση των πρακτικών της τελευταίας συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ κατέδειξε την μεγάλη ανησυχία των κεντρικών τραπεζών για την πορεία του πληθωρισμού.

Συνακόλουθα στο κλίμα αυτό αυξάνονται οι πιθανότητες για μεγαλύτερες αυξήσεις των επιτοκίων.

«Οι πληθωριστικές πιέσεις κρίθηκε ότι έχουν ενταθεί», αναφέρεται στα πρακτικά. «Ο επίμονα υψηλός πληθωρισμός εγκυμονούσε αυξανόμενο κίνδυνο μη στερέωσης των μακροπρόθεσμων προσδοκιών για τον πληθωρισμό» επισημαίνουν οι κεντρικοί τραπεζίτες, αιτιολογώντας την απόφαση τους για αύξηση των επιτοκίων.

Η συνεδρίαση των υπευθύνων χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τον περασμένο μήνα, έφερε επίσης στην επιφάνεια την ανησυχία για τον κίνδυνο ύφεσης στην οικονομία της Ε.Ε.

Η ΕΚΤ αύξησε τα επιτόκια κατά 50 μονάδες βάσης αιφνιδιάζοντας τους επενδυτές αφού η τράπεζα σε προγενέστερο χρόνο είχε προαναγγείλει μια μικρότερη κίνηση. Ωστόσο τα πρακτικά της συνεδρίασης κατέδειξαν ότι οι υπεύθυνοι χάραξης της νομισματική πολιτικής εκτίμησαν ότι οι πιέσεις τιμών ήταν πλέον αρκετά μεγάλες ώστε η ΕΚΤ έπρεπε να επιδείξει με την μεγαλύτερη αύξηση του επιτοκίου, την αποφασιστικότητά της να δράσει.

Facebook Comments