Βουτιά 46% κατέγραψαν τα καθαρά κέρδη της HSBC Holdings στο γ΄ τρίμηνο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καθώς η τράπεζα ανέλαβε χρεώσεις απομείωσης για την πώληση των δραστηριοτήτων λιανικής τραπεζικής στη Γαλλία, αλλά και εξαιτίας της αύξησης των προβλέψεων για πιστώσεις.

Η τράπεζα με εστίαση στην ασιατική αγορά, ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 1,91 δισ. δολαρίων στο τρίμηνο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, χαμηλότερα από τα 3,54 δισ. δολάρια πριν από ένα χρόνο.

Τα καθαρά λειτουργικά έσοδα μειώθηκαν κατά 3,2% στα 11,62 δισ. δολάρια, παρά την αύξηση 30% των καθαρών εσόδων από τόκους στα 8,58 δισ. δολάρια καθώς η αύξηση των επιτοκίων παγκοσμίως αύξησε τα έσοδα από τα δάνεια.

Facebook Comments