«Η Ελλάδα θα τα καταφέρει και θα τα καταφέρει καλύτερα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, επιδεικνύοντας πολύ υψηλότερο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης από ότι ο μέσος ευρωπαϊκός όρος και πολλές άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες» σημείωσε από τις Βρυξέλλες, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προσερχόμενος για τις συνεδριάσεις του Eurogroup και του Ecofin.
 

Facebook Comments