Σχέδιο τετραετούς διάρκειας μείωσης του δημόσιου χρέους από κάθε χώρα μέσω μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων.
 

Facebook Comments