Την καλή πορεία που έχουν από την αρχή του χρόνου διατήρησαν και στο 10μηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου τα φορολογικά έσοδα καταγράφοντας αύξηση κατά 12,6% που αντιστοιχεί σε 5,1 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με τον στόχο του προϋπολογισμού.

Σε ό,τι αφορά τον Οκτώβριο τα φορολογικά έσοδα ήταν αυξημένα κατά 6% ή 289 εκ ευρώ έναντι του στόχου κυρίως λόγω της μεταχρονολόγησης των δόσεων του ΕΝΦΙΑ.

Σχολιάζοντας την εξέλιξη ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης τόνισε ότι “ενώ πυκνώνουν τα σύννεφα στη διεθνή οικονομία και παρατηρούνται τάσεις επιβράδυνσης στην Ευρώπη, τα στοιχεία από τα έσοδα του Οκτωβρίου δεν δείχνουν σοβαρή τάση διαφοροποίησης αναφορικά με την πολύ θετική πορεία που έχει η οικονομία το 2022”.

Μαζί με την υστέρηση κατά 1 δισ. ευρώ που καταγράφεται στις δαπάνες το πρωτογενές αποτέλεσμα στο 10μηνο διαμορφώνεται σε έλλειμμα 349 εκ ευρώ μικρότερο κατά 6403 από τον στόχο του προϋπολογισμού κατά 6752 εκ ευρώ έναντι πρωτογενούς ελλείμματος 7.179 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2021.

Πιο αναλυτικά σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΛΚ το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 48.866 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5.257 εκατ. ευρώ ή 12,1% έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022, παρά τα μειωμένα έσοδα του ΠΔΕ.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 53.775 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 6.315 εκατ. ευρώ ή 13,3% έναντι του στόχου.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 45.626 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5.108 εκατ. ευρώ ή 12,6% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022. Η υπερεκτέλεση αυτή οφείλεται:

α) στην καλύτερη απόδοση των φόρων του προηγούμενου έτους που εισπράχθηκαν σε δόσεις μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2022,
β) στην παράταση της προθεσμίας πληρωμής των τελών κυκλοφορίας μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2022,
γ) στην καλύτερη απόδοση στην είσπραξη των φόρων του τρέχοντος έτους και
δ) στην είσπραξη μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2022 των έξι εκ των δέκα δόσεων του ΕΝΦΙΑ, οι οποίες είχαν προβλεφθεί ότι θα εισπραχθούν από τον Σεπτέμβριο του 2022 έως τον Φεβρουάριο του 2023 με μεγαλύτερο όμως το ύψος της κάθε μηνιαίας δόσης εξαιτίας του μικρότερου συνολικού αριθμού δόσεων (έξι).

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 4.909 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 1.058 εκατ. ευρώ από τον στόχο (3.852 εκατ. ευρώ).
Τα συνολικά έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2.591 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 499 εκατ. ευρώ από τον στόχο (3.090 εκατ. ευρώ).

Για τον Οκτώβριο 2022 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4.842 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 38 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 5.412 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 179 εκατ. ευρώ έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 5.066 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 289 εκατ. ευρώ ή 6% έναντι του στόχου, παρά το γεγονός της πρόβλεψης για την είσπραξη τον μήνα Οκτώβριο της δεύτερης αυξημένης δόσης του ΕΝΦΙΑ 2022, ύψους 384 εκατ. ευρώ, από τις έξι συνολικά δόσεις, συνολικού προβλεπόμενου ποσού 2.015 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την ισχύουσα κατά την κατάθεση της εισηγητικής έκθεσης του Προϋπολογισμού 2022 νομοθεσία. Αντί αυτού, με νεότερες διατάξεις προβλέπονται 10 μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης τον Μάιο του 2022. Επιπλέον μετά τις νομοθετημένες παρεμβάσεις για μείωση του ΕΝΦΙΑ, το εκτιμώμενο ποσό είσπραξης που αφορά τον ΕΝΦΙΑ 2022 ανέρχεται σε 1.839 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 569 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 141 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο (429 εκατ. ευρώ).

Τα συνολικά έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 198 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 32 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο (230 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2022 ανήλθαν στα 53.635 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1.001 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (54.636 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022.

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού οι πληρωμές παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του στόχου κατά 566 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στον ετεροχρονισμό των πληρωμών των εξοπλιστικών προγραμμάτων κατά 837 εκατ. ευρώ. Μειωμένες παρουσιάζονται και οι πληρωμές για καταπτώσεις εγγυήσεων κατά 495 εκατ. ευρώ. Αντίρροπα κινήθηκαν οι λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (διάφορες), κυρίως λόγω της ενίσχυσης του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης κατά 1.000 εκατ. ευρώ από πόρους του Τακτικού Προϋπολογισμού.

Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν στα 7.627 εκατ. ευρώ, υπολειπόμενες του στόχου (8.061 εκατ. ευρώ) κατά 434 εκατ. ευρώ.

Facebook Comments