Βελτιωμένη εικόνα εμφανίζει η εισπραξιμότητα των φόρων τους τελευταίους μήνες, γεγονός το οποίο συνέβαλε καθοριστικά στην υπέρβαση των κρατικών εσόδων, έναντι των στόχων, διευκολύνοντας τα μέγιστα τους δημοσιονομικούς χειρισμούς της κυβέρνησης σε μια δύσκολη συγκυρία λόγω της ενεργειακής κρίσης.

Από τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), προκύπτει ότι το ποσοστό των επιχειρήσεων που καταβάλλουν εμπρόθεσμα τους φόρους «αγγίζει» το 86% και των φυσικών προσώπων το 74,19%.

Έως τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε εισπραχθεί το 83,31% των ετήσιων εσόδων του ΦΠΑ, το 85,17% των εσόδων του ΕΝΦΙΑ, το 81,82% των εσόδων του φόρου εισοδήματος και το 73,35% του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων.

Σύμφωνα με την έκθεση της ΑΑΔΕ για την εξέλιξη και τη διακύμανση των φορολογικών εσόδων, έξι από τις επτά κύριες κατηγορίες φόρου, παρουσιάζουν θετική μεταβολή σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η συνολική αύξηση κατά 6,9 δισ. ευρώ ή κατά 20,49% αποδίδεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από τους φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών, τον φόρο εισοδήματος καθώς και τους τακτικούς φόρους ακίνητης περιουσίας.

Η εικόνα του φορολογικού «χάρτη» της ΑΑΔΕ είναι η εξής:

  • Φόρος εισοδήματος επιχειρήσεων: Από τα 2,733 δισ. ευρώ που θα έπρεπε να καταβληθούν στο 9ηνο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου πληρώθηκαν εμπρόθεσμα τα 2,354 δισ. ευρώ. Δηλαδή το ποσοστό εμπρόθεσμης πληρωμής του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων διαμορφώνεται στο 86,16%. Τον Σεπτέμβριο από τα συνολικά 580,96 εκατ. ευρώ εξοφλήθηκαν εμπρόθεσμα 518,26 εκατ. ευρώ ή το 89,21%.
  • Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων: Η εισπραξιμότητα διαμορφώθηκε στο 9μηνο σε 74,19% καθώς από τα συνολικά 2,203 δισ. ευρώ οι φορολογούμενοι πλήρωσαν 1,634 δισ. ευρώ. Τον Σεπτέμβριο το ποσοστό φορολογικής συμμόρφωσης έφτασε στο 76,08% καθώς οι φορολογούμενοι πλήρωσαν 518,26 εκατ. ευρώ από τα συνολικά 580,96 εκ. ευρώ.
  • ΦΠΑ: Από τα 10,066 δισ. ευρώ το Δημόσιο εισέπραξε τα 8,627 δισ. ευρώ (ποσοστό συμμόρφωσης 83,35%). Το Σεπτέμβριο το ποσό που έπρεπε να πληρωθεί ανέρχονταν σε 995,76 εκατ. ευρώ. Το ποσό που εισπράχθηκε ανήλθε σε 872,60 εκατ. ευρώ (δείκτης εμπρόθεσμης πληρωμής 87,63%).
  • Φόρος ακίνητης περιουσίας: Η εισπραξιμότητα στο 9μηνο ανήλθε σε 76,41% καθώς από τα περίπου 2 δισ. ευρώ που είχαν βεβαιωθεί πληρώθηκαν τα 1,528 δισ. ευρώ. Το Σεπτέμβριο το ποσό που κατέβαλαν οι φορολογούμενοι ανήλθε σε 178,64 ευρώ, σε σύνολο 224,67 εκατ. ευρώ (ποσοστό εμπρόθεσμης πληρωμής 79,51%).

    Πηγή: ertnews.gr

Facebook Comments