Οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε καλό δρόμο για να υπεραποδώσουν των σχεδίων τους για το 2022, επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες της αγοράς για ανάπτυξη των εσόδων που τροφοδοτείται από υψηλότερα επιτόκια, σημειώνει η Axia Research, ωστόσο για το 2023, βλέπει έναν συνδυασμό παραγόντων γνωστών και… αγνώστων που θα επηρεάσουν τις προοπτικές του κλάδου.

Το γνωστό μέρος συνδέεται με πρόσθετη ανατιμολόγηση των περιουσιακών στοιχείων μέσω υψηλότερων περιθωρίων και όγκων. Το άγνωστο μέρος σχετίζεται με: (α) τον ρυθμό και το μέγεθος του re-pricing των υποχρεώσεων, δηλαδή το αυξανόμενο κόστος καταθέσεων και χρηματοδότησης που αντισταθμίζει την ανάπτυξη των καθαρών επιτοκιακών εσόδων (NII) και (β) τις συνέπειες της επιδείνωσης του μακροοικονομικού και πληθωριστικού περιβάλλοντος που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σχηματισμό νέων NPEs και σε αυξημένο κόστος κινδύνου.

Η Axia εστιάζει σε αυτούς τους δύο αγνώστους για τον κλάδο. Όσον αφορά τα έξοδα τόκων, συμπεραίνει ότι: (α) τα beta των καταθέσεων θα πρέπει να παραμείνουν χαμηλά ( <20%), καθώς οι τράπεζες έχουν πολύ ισχυρή ρευστότητα με ισχυρή διαρθρωτική αύξηση των καταθέσεων, αλλά αυτό θα μπορούσε να αυξηθεί ως αντίμετρο για το υψηλότερο κόστος, και (β) το κόστος χρηματοδότησης αυξάνεται με πρόσθετες εκδόσεις ομολόγων, αλλά η ευαισθησία των κερδών ανά μετοχή (EPS) είναι χαμηλή σε υψηλότερα κουπόνια (-2% για +100μ.β).

Τα μοντέλα υπολογισμού της Axia ενσωματώνουν ένα ακραίο σενάριο για την ποιότητα του ενεργητικού με το κόστος κινδύνου να διαμορφώνεται στις 94-105 μβ το 2023, μαζί με χαμηλά επιτόκια μεταβίβασης δανείων και υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης και καταθέσεων.

Ωστόσο, οι μακροοικονομικοί άνεμοι της Ελλάδας (π.χ. η πτώση της ανεργίας), όπως τονίζει ο οίκος, θέτουν τις ελληνικές τράπεζες σε καλή θέση για να υπεραποδώσουν των τραπεζών της Ε.Ε και μειώνουν το χάσμα αποτίμησης το οποίο διαμορφώνεται περίπου στο 50% (στο 0,4x ο δείκτη P/TE για το 2024 για τις ελληνικές τράπεζες έναντι 0,6x για τις τράπεζες της ΕΕ).

Έτσι η Axia επιβεβαιώνει τη σύσταση buy και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες ενώ δίνει τιμή στόχο για την Alpha Bank το 1,7 ευρώ από 1,60 ευρώ πριν με περιθώριο ανόδου 68%, για την Eurobank την διατηρεί αμετάβλητη στο 1,60 ευρώ με περιθώριο ανόδου 49%, για την Εθνική Τράπεζα στα 5,4 ευρώ από 5,20 ευρώ πριν με περιθώριο ανόδου 41%, και για την Τράπεζα Πειραιώς στα 2,5 ευρώ από 2,20 ευρώ πριν με περιθώριο ανόδου 75%.

Παράλληλα, η Axia προβλέπει την κορύφωση της απόδοσης ιδίων κεφαλαίων RoTE έως το 2024. Μετά το 2024, οι ελληνικές τράπεζες θα φτάσουν τον δείκτη CET1 στο 14-18%, που ενισχύει τη συνολική ανθεκτικότητα, επιτρέπει υψηλότερες πληρωμές μερισμάτων αλλά και επιβαρύνει αρνητικά το αναφερόμενο RoTE.

Πάντως, η Axia εντοπίζει και συγκεκριμένους κινδύνους για το 2023, συμπεριλαμβανομένης της προεκλογικής αστάθειας, των μέτρων για τη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών (π.χ. υψηλότερα επιτόκια) και του διαθέσιμου εισοδήματος που έχουν αντίκτυπο στην ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων,.

Ωστόσο η ανάλυσή της δείχνει πως η οικονομία της Ελλάδας μπορεί να αποσυνδεθεί από εκείνη των χωρών της ΕΕ. Οι ελληνικές τράπεζες έτσι θα δουν: (α) επέκταση δανεισμού (χάρη στο RRF και την αύξηση των επενδύσεων), (β) αύξηση των περιθωρίων ενεργητικού χάρη στα υψηλότερα επιτόκια της ΕΚΤ, (γ) υψηλή ρευστότητα του συστήματος που εξασφαλίζει χαμηλό beta καταθέσεων, (δ) ότι η ποιότητα του ενεργητικού δεν υποβαθμίζεται τόσο λόγω του μείγματος του χαρτοφυλακίου και την ενεργή διαχείριση.

Κούρταλη Ελευθερία

Facebook Comments