Τις τελευταίες ημέρες δημοσιεύονται βασικοί δείκτες για την ελληνική οικονομία που αφορούν την επίδοσή της στο τελευταίο τρίμηνο του περασμένου έτους.

Σημειώνουμε ότι το 3ο τρίμηνο 2022 ο τριμηνιαίος πραγματικός ρυθμός μεγέθυνσης ήταν -0,5% και ο ετήσιος 2,8% (5,9% στο 9-μηνο).

Οπως αναφέρει η Eurobank στην τακτική της έκδοση για την ελληνική οικονομία, τα μηνύματα που εκπέμπονται είναι μεικτά:

1ον ο ρυθμός μεταβολής του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ), ήτοι ο πληθωρισμός, κατέγραψε επιβράδυνση για τρίτο συνεχή μήνα τον Δεκέμβριο 2022 –κυρίως λόγω της μεγάλης μείωσης του πληθωρισμού στην ενέργεια– ωστόσο παρέμεινε υψηλός στο 7,6% ροκανίζοντας το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

Η δομική συνιστώσα του, δηλαδή εξαιρώντας τις κατηγορίες της ενέργειας, των τροφίμων, των ποτών και του καπνού, ενισχύθηκε με ρυθμό της τάξης του 6,0%.

2ον οι δείκτες οικονομικής συγκυρίας PMI μεταποίησης και οικονομικού κλίματος, δύο μεταβλητές που παρουσιάζουν υψηλή θετική συσχέτιση με το πραγματικό ΑΕΠ, κινήθηκαν πτωτικά το 4ο τρίμηνο 2022, ωστόσο με βραδύτερο ρυθμό σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δείκτης οικονομικού κλίματος σημείωσε βελτίωση τον Δεκέμβριο 2022, ενώ αντίθετα ο δείκτης PMI μεταποίησης υποχώρησε σε χαμηλό 2 ετών.

3ον Παρά την υποχώρηση του δείκτη PMI μεταποίησης κάτω του ορίου των 50 μονάδων για έκτο συνεχή μήνα τον Δεκέμβριο 2022, ο δείκτης παραγωγής μεταποίησης που δημοσιεύει η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) συνέχισε να κινείται ανοδικά τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο 2022.

4ον το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε οριακά στο 11,4% του εργατικού δυναμικού τον Νοέμβριο 2022 από 11,5% τον Οκτώβριο 2022. Η απασχόληση ενισχύθηκε με τον χαμηλότερο ετήσιο ρυθμό τους τελευταίους 20 μήνες (0,8%).

Τέλος, 5ον το έλλειμμα του ισοζυγίου εμπορευματικών συναλλαγών διευρύνθηκε κατά 27,4% (€807,5 εκατ.) σε ετήσια βάση τον Νοέμβριο 2022 από 70,5% τον Οκτώβριο 2022 (€1.674,7 εκατ.).

Επιβράδυνση του πληθωρισμού για τρίτο συνεχή μήνα τον Δεκέμβριο 2022

Σύμφωνα με τις προκαταρτικές εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη τον Δεκέμβριο 2022, ο ΕνΔΤΚ στην Ελλάδα ενισχύθηκε σε ετήσια βάση κατά 7,6% έναντι 9,2% στην Ευρωζώνη. Οι οικονομίες με τον υψηλότερο πληθωρισμό ήταν η Λετονία, η Λιθουανία, η Εσθονία και η Σλοβακία με 20,7%, 20,0%, 17,5% και 15,0% αντίστοιχα, ενώ οι οικονομίες με τον χαμηλότερο πληθωρισμό ήταν η Ισπανία, το Λουξεμβούργο, η Γαλλία και η Μάλτα με 5,6%, 6,2%, 6,7% και 7,3% αντίστοιχα.

Όπως αναφέρει η τράπεζα, η επιβράδυνση του ρυθμού ανόδου του ΕνΔΤΚ στην Ελλάδα εξηγείται από τη μεγάλη μείωση του πληθωρισμού στην ενέργεια από το 53,8% τον Σεπτέμβριο 2022 στο 4,7% τον Δεκέμβριο 2022 (από το 40,7% στο 25,7% για την Ευρωζώνη). Η μείωση του ρυθμού αύξησης του ΕνΔΤΚ της ενέργειας συνδέεται:

1ον με αποτελέσματα βάσης, καθώς πλέον η σύγκριση γίνεται με μήνες στους οποίες οι τιμές ενέργειας ήταν σε υψηλά επίπεδα,

2ον με τις σχετικά ήπιες καιρικές συνθήκες που οδηγούν στη μείωση της ζήτησης για θέρμανση και

3ον με τις επιδοτήσεις των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος.

Εξαιρουμένων των κατηγοριών της ενέργειας, των τροφίμων, των ποτών και του καπνού, ο πληθωρισμός (δομικός) στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο 2022 ήταν στο 6,0% (5,2% στην Ευρωζώνη) από 6,8% τον Νοέμβριο 2022 (5,0% στην Ευρωζώνη).

Πτώση των δεικτών PMI Μεταποίησης και οικονομικού κλίματος το 4ο τρίμηνο 2022

Ο δείκτης PMI μεταποίησης και ο δείκτης οικονομικού κλίματος κινήθηκαν καθοδικά το 4ο τρίμηνο 2022 για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο. Αναλυτικά, ο μέσος όρος του δείκτη PMI μεταποίησης διαμορφώθηκε στις 47,9 από 49,2 μονάδες το προηγούμενο τρίμηνο και ο μέσος όρος του δείκτη οικονομικού κλίματος διαμορφώθηκε στις 101,4 από 102,6 μονάδες το προηγούμενο τρίμηνο.

Οι εν λόγω δύο δείκτες παρουσιάζουν υψηλή θετική συσχέτιση με το πραγματικό ΑΕΠ. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο τέλος του έτους ο δείκτης οικονομικού κλίματος σημείωσε βελτίωση, ενώ αντίθετα ο δείκτης PMI μεταποίησης υποχώρησε σε χαμηλό 2 ετών. Παρά ταύτα, ο δείκτης παραγωγής μεταποίησης που δημοσιεύει η ΕΛΣΤΑΤ συνέχισε να κινείται ανοδικά τόσο τον Οκτώβριο 2022 όσο και τον Νοέμβριο 2022 (1,5% MoM / 2,0% YoY και 0,8% MoM / 2,5% YoY).

Τα προαναφερθέντα στοιχεία εκπέμπουν μικτά μηνύματα για την πορεία της οικονομίας το 4ο τρίμηνο 2022. Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ για την ελληνική οικονομία, ο πραγματικός ρυθμός μεγέθυνσης αναμένεται στο 5,1%, 1,1% και 1,8% το 2022, 2023 και το 2024 αντίστοιχα, ο πληθωρισμός στο 9,5%, 3,7% και 2,3% το 2022, 2023 και το 2024 αντίστοιχα, το ποσοστό ανεργίας στο 12,3%, 11,5% και 11,5% το 2022, 2023 και το 2024 αντίστοιχα και το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών στο 7,1%, 8,9% και 8,8% το 2022, 2023 και το 2024 αντίστοιχα.

Facebook Comments