Στα 11,78 εκατομμύρια ευρώ ανήλθαν οι ακάλυπτες επιταγές τον Αύγουστο σύμφωνα με τα στοιχεία που ανήρτησε η Τειρεσίας ΑΕ.

Παρά το γεγονός ότι τα τεμάχια ήταν 523, η αξία των επιταγών ήταν μεγάλη με αποτέλεσμα το συσσωρευμένο ποσό των ακάλυπτων επιταγών από τις αρχές του χρόνου να διαμορφωθεί στα 107,149 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα, οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν σε 1,115 εκατ. ευρώ με το συσσωρευμένο ποσό από τις αρχές του χρόνου να διαμορφώνεται στα 35,6  εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 31.07.2015 επιταγές που σφραγίζονται από 20.07.2015 έως 31.08.2015 και απλήρωτες συναλλαγματικές που λήγουν μέσα στο ίδιο διάστημα αναγγέλλονται στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ από τις τράπεζες από την 01.10.2015 και καταχωρούνται στο αρχείο αυτής μόνον εφόσον δεν έχουν εξοφληθεί μέχρι και 30.09.2015.

Facebook Comments