Τα ADP της περασμένης Τετάρτης ήταν καλύτερα των εκτιμήσεων και αυτό δείχνει ότι η σημερινή εκτίμηση των αναλυτών για 175.000 στα NFPs είναι τουλάχιστον ρεαλιστική.

08 07 16 fredadp

Ωστόσο, υπάρχει ένας προβληματισμός καθώς οι νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε πολύ κρίσιμους κλάδους, όπως αυτοί των κατασκευών και της μεταποίησης, έχουν παρουσιάσει κατακόρυφη πτώση.

08 07 16 adpconstr

08 07 16 adpmanuf

Τα παραπάνω γραφήματα κάνουν τη σημερινή ανακοίνωση των NFPs να μοιάζει ιδιαίτερα κρίσιμη καθώς εκτός από τη μεταβλητότητα, θα υπάρξουν και μια σειρά από συμπεράσματα. Οι μόλις 38.000 νέες θέσεις του Ιουνίου, δεν έχουν θορυβήσει τους αναλυτές, καθώς θεωρούν ότι υπήρξε ένα μεμονωμένο συμβάν. Επομένως, η σημερινή ανακοίνωση θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό αν αυτό αληθεύει ή όχι. 

Η ανάλυση των στοιχείων δείχνει ότι η Αμερική βρίσκεται σε ένα επίπεδο πλήρους απασχόλησης στην οικονομία. Αν και τα σημερινά NFPs είναι άσχημα, τότε το σενάριο της κορύφωσης θα αποκτήσει πλεονέκτημα. Με απλά λόγια, αυτό δε θα σημαίνει ότι η Αμερική οδηγείται σε ύφεση, αλλά θα σημαίνει ότι περαιτέρω αύξηση του ΑΕΠ θα είναι σχεδόν αδύνατη και ότι η ανεργία πιθανότατα θα βρίσκεται κοντά στο χαμηλό του τρέχοντος οικονομικού κύκλου.

Facebook Comments