Την μετουσίωση των προτάσεων που περιλαμβάνει το νέο Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας σε ρεαλιστικές στρατηγικές, εργαλεία και συμφωνίες μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αναμένουν πλέον ΠΕΦ, ΣΦΕΕ και ΣΕΒ μετά και την χθεσινή παρουσίαση της σχετικής πιλοτικής μελέτης υπό την αιγίδα της Αντιπροεδρίας της Κυβέρνησης.

Υποδεχόμενοι θερμά μεν τις προτάσεις που κατέθεσαν από κοινού τα Υπουργεία Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, Υγείας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι παραγωγικοί φορείς δεν παρέλειψαν ωστόσο να υπενθυμίσουν στο κράτος πως η πραγματική στήριξη προς τον κλάδο θα έρθει μόνον υπό την προϋπόθεση ότι οι σχεδιαζόμενες αυτές δράσεις δεν θα μείνουν για ακόμη μία φορά σε κάποιο συρτάρι και θα υλοποιηθούν εντός των επόμενων μηνών.

Το Σχέδιο Δράσης

Τί περιλαμβάνεται σε αυτό το “κοινωνικό συμβόλαιο” που παρουσιάστηκε την Πέμπτη στο πλαίσιο σχετικής Ημερίδας και την πρωτοβουλία εκπόνησης του οποίου είχε η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας;

Το Σχέδιο Δράσης, όπως ανέφερε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Γιάννης Δραγασάκης, εστιάζει στην ανάγκη ανάπτυξης και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας βιομηχανίας, με δράσεις οι οποίες θα δίνουν τη δυνατότητα σύνδεσης της παραγωγικής ανασυγκρότησης με την ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους, αλλά και την ώθηση στην έρευνα, την καινοτομία και τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα.

Για μία νέα εθνική φαρμακευτική πολιτική και ένα νέο “ισχυρό κοινωνικό συμβόλαιο” ανάμεσα στην Πολιτεία, τους επαγγελματίες υγείας, τους επιχειρηματίες στον τομέα του φαρμάκου και την κοινωνία, έκανε λόγο στον χαιρετισμό του ο υπουργός Υγείας. Ο κ. Ξανθός επανέλαβε πως στόχος της Αριστοτέλους είναι να υιοθετηθεί μία ασθενοκεντρική οπτική στο σύστημα υγείας, η οποία θα εξασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση σε φάρμακα, σταδιακή μείωση στο κόστος συμμετοχής των φαρμάκων, αλλά με παράλληλη συγκράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης.

Χαρακτήρισε, δε, ως “κρίσιμη προτεραιότητα” την προώθηση των εγχωρίως παραγομένων γενοσήμων και τον περιορισμό των εισαγωγών φαρμάκων, αφού όπως είπε, η αύξηση της διείσδυσης γενοσήμων που παράγονται στη χώρα μπορούν να καλύψουν ένα πολύ μεγάλο μέρος των φαρμακευτκών αναγκών του πληθυσμού, ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και στα συνήθη νοσήματα.

Πιο συγκεκριμένα, οι προτάσεις της Κυβέρνησης βασίζονται σε 6 άξονες πολιτικής οι οποίοι και είναι:

1.      Ενίσχυση Ζήτησης Προϊόντων Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας μέσω δράσεων επανεξέτασης της πολιτικής τιμοδότησης και πλαισίου αποζημιώσεων φαρμάκου και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για τη χρήση γενοσήμων.

2.      Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας μέσω δράσεων συνεχούς προσαρμογής στις καλές πρακτικές παραγωγής, ενίσχυσης εξωστρέφειας και συνεργασιών, αλλά και ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

3.      Ενίσχυση δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας μέσω δράσεων στόχευσης της έρευνας και διασύνδεσής της με τη Φαρμακοβιομηχανία, διαμόρφωσης ελκυστικού θεσμικού πλαισίου ανάπτυξης Έρευνας και Καινοτομίας και νομικής προστασίας της βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

4.      Ενδυνάμωση ανθρώπινου δυναμικού μέσω δράσεων: ποσοτικής και ποιοτικής ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του κλάδου και ανάσχεσης του brain drain

5.      Διασφάλιση υποστηρικτικών υπηρεσιών και υποδομών μέσω δράσεων επιχειρησιακής αναβάθμισης και ενίσχυσης του ρόλου του ΕΟΦ, αναβάθμισης Ερευνητικών Υποδομών και συστηματικής παρακολούθησης της εγχώριας και διεθνούς αγοράς και των τεχνολογικών εξελίξεων του κλάδου.

6.      Βελτίωση περιβάλλοντος χρηματοδότησης μέσω δράσεων διευκόλυνσης της πρόσβασης και αξιοποίησης χρηματοδοτικών ευκαιριών και βελτίωσης του εγχώριου χρηματοπιστωτικού περιβάλλοντος.

Οι θέσεις των παραγωγικών φορέων

Η πρόθεση της Κυβέρνησης πάντως να δημιουργήσει ένα νέο φιλόξενο επενδυτικό περιβάλλον και συνθηκών υποστήριξης της βιώσιμης ανάπτυξης της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας από μόνη της δεν αρκεί για να “πείσει” Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας και ΣΦΕΕ, τα μέλη των οποίων τα τελευταία χρόνια καλούνται να αναπτυχθούν ή απλώς να επιβιώσουν εν μέσω μειώσεων στις τιμές των φαρμάκων και μέτρων όπως το clawback.

Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι ΣΕΒ, ΠΕΦ και ΣΦΕΕ παρότι χαιρέτησαν και δεσμεύθηκαν να στηρίξουν τις όποιες προσπάθειες της Κυβέρνησης, διατύπωσαν όλοι τους προβληματισμούς τους σχετικά με τα περιθώρια επιτυχίας του Σχεδίου, αν αυτό δεν συνοδευθεί από όλες τις αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές.

Από την ομιλία της υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Θ. Τζάκρη, δεν προέκυψε άλλωστε πως όντως το Σχέδιο “έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή”, όπως η ίδια ανέφερε. Από στοιχεία της ίδιας προκύπτει πως προς το παρόν έχει συσταθεί μόνο μία Διυπουργική Επιτροπή για τον Συντονισμό και την Εφαρμογή του Σχεδιου και άλλες 6 Ομάδες Εργασίας, μία ανά άξονα Σχεδίου Δράσης.

Οι πρώτες δράσεις, μέσω ΕΣΠΑ, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας των μεταποιητικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των φαρμακοβιομηχανιών, προς το παρόν αναμένονται, ενώ μία σειρά άλλων προγραμμάτων ενίσχυσης της μεταποίησης βρίσκονται και αυτές σε φάση σχεδιασμού.

Η θέση της ΠΕΦ

Με βάση τα παραπάνω δεν προκαλεί εντύπωση η στάση αναμονής που φάνηκε να κρατά η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας σχετικά με το όλο Σχέδιο. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του άλλωστε ο Πρόεδρος της ΠΕΦ επεσήμανε πως παράλληλα με τις προτάσεις που η κάθε πλευρά οφείλει να καταθέσει, θα πρέπει η Πολιτεία να φροντίσει να λάβει και όλα εκείνα να αναγκαία  μέτρα -η υλοποίηση των οποίων δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 18μηνο-  που θα δώσουν ώθηση στην αναπτυξιακή πολιτική της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Θ. Τρύφων, θα πρέπει “βραχυπρόθεσμα, να σταματήσει η καταστροφική πολιτική των τεράστιων μειώσεων στις τιμές των φαρμάκων και των δυσβάσταχτων clawback, και να υλοποιηθούν άμεσα οι αναγκαίες διαρθρωτικές παρεμβάσεις που θα στοχεύουν στην εξοικονόμηση δημόσιων πόρων μέσω του εξορθολογισμού της συνταγογράφησης και της φαρμακευτικής κατανάλωσης”.

Παράλληλα, όπως τόνισε, θα πρέπει “μεσοπρόθεσμα να υιοθετηθούν δράσεις όπως η βελτίωση των διαδικασιών αδειοδότησης, η διαμόρφωση ενός πλαισίου διασύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή, η βελτίωση του φορολογικού περιβάλλοντος, η ενθάρρυνσης της χρήσης νέων τεχνολογιών”.

Η θέση του ΣΦΕΕ

Ενθαρρυντικό χαρακτήρισε το νέο Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας και ο ΣΦΕΕ, τονίζοντας ωστόσο πως τα οφέλη που προσδοκά η Κυβέρνηση, όπως είναι η ενίσχυση της παραγωγής και της απασχόλησης δυναμικού υψηλής εκπαίδευσης, η αύξηση των εξαγωγών και η προσέλκυση επενδύσεων για έρευνα, μπορούν να είναι άμεσα εφικτά μόνο υπό την αίρεση ότι θα υιοθετηθούν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, επισημαίνει πως η απόφαση της Πολιτείας να στηρίξει την Εγχώρια Φαρμακοβιομηχανία είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς ο κλάδος αποτελεί τη δεύτερη εξαγωγική δύναμη της χώρας και απασχολεί υψηλής εκπαίδευσης προσωπικό.

“Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ότι συνέκλιναν οι εκτιμήσεις τόσο των τοπικών όσο και των ξένων εταιριών αλλά και του Κράτους και καταρτίστηκε το Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας, που εντοπίζει τις μεγάλες αναπτυξιακές δυνατότητες του κλάδου, αλλά και την τεράστια ευκαιρία για ανάκαμψη της Εθνικής Οικονομίας” τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση του Συνδέσμου.

Τα μέλη του ΣΦΕΕ τάχθηκαν υπέρ και γύρω από το θέμα της θέσπισης κινήτρων για την ενίσχυση της χρήσης των γενοσήμων, κρίνοντας πως είναι ένα μέτρο το οποίο θα οδηγήσει στην εξοικονόμηση σημαντικών πόρων που στη συνέχεια μπορούν να διατεθούν για την ταχύτερη εισαγωγή άλλων, καινοτόμων φαρμάκων στην αγορά.

Σε ό,τι αφορά, τέλος, την απόφαση για ανάπτυξη των κλινικών μελετών, ο Σύνδεσμος υπενθυμίζει πως αυτές μπορούν όχι μόνο να αποτελέσουν έναν σημαντικό μοχλό για την επιστημονική πρόοδο και την αύξηση της πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες, αλλά και μία «μεγάλη επένδυση» για τη χώρα  που μπορεί να προσελκύει κεφάλαια, να εισάγει ερευνητική τεχνογνωσία, να ενισχύει την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση, χωρίς μάλιστα καμία επιβάρυνση για την Ελληνική Πολιτεία.

Η θέση του ΣΕΒ

Στην ανάγκη εκπόνησης, σε εθνικό επίπεδο, “μιας ρεαλιστικής εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής, πέρα από τα μνημόνια, και με γνώμονα την αντιμετώπιση της μεγάλης αυτής πρόκλησης” έκανε λόγο από την πλευρά του ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), Θεόδωρος Φέσσας.

Ο κ. Φέσσας ανέφερε ότι ο κλάδος της φαρμακοβιομηχανίας θα μπορούσε να αποτελέσει, όχι μόνο αναπτυξιακό μοχλό και δημιουργό πολλών και καλών θέσεων εργασίας, αλλά και σημαντικό παράγοντα για την αύξηση του γνωσιακού περιεχομένου των ελληνικών προϊόντων, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως βασικό ανάχωμα στο brain drain.

Τόνισε ωστόσο πως «προϋπόθεση για την ανάπτυξη της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας είναι “μια ολοκληρωμένη και ρεαλιστική κλαδική στρατηγική με στόχους, κατάλληλα εργαλεία και αγαστή συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα”.

 

Σαουλίδου Μαρίνα

Facebook Comments