Η ταχεία και επιτυχής ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του τρίτου προγράμματος όχι μόνο θα επιτρέψει νέα χρηματοδότηση ύψους 6,1 δισ. ευρώ από τον επίσημο τομέα, αλλά θα ανοίξει και το δρόμο για μία σειρά σημαντικών, θετικών εξελίξεων, μέσω της συμμετοχής στο υφιστάμενο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αυτό επισημαίνουν οι αναλυτές της Eurobank.

Κεντρικό θέμα θα αποτελέσουν οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας τομέας που εστιάζει η μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης και Έρευνας Διεθνών Κεφαλαιαγορών της Eurobank («Greek labour market reform and the agenda of the 2nd programme review»).

Όπως επισημαίνεται στην έρευνα οι συστάσεις της Επιτροπής Σοφών έχουν αμιγώς συμβουλευτικό και όχι δεσμευτικό χαρακτήρα και θα αποτελέσουν το σημείο εκκίνησης στις επερχόμενες διαπραγματεύσεις όπου «η ελληνική πλευρά θα επιδιώξει την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, ενώ το ΔΝΤ αναμένεται να υποστηρίξει την ανάγκη μεγαλύτερης ευελιξίας και εναρμόνισης του πλαισίου που διέπει τις εργασιακές σχέσεις με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές».

Το πόρισμα της Επιτροπής Σοφών, σύμφωνα με τη μελέτη, μπορεί από τη μία μεριά να περιορίσει μερικώς την ελευθερία κινήσεων της ελληνικής πλευράς, αλλά από την άλλη πλευρά μπορεί να λειτουργήσει ως ασπίδα προστασίας έναντι ιδιαιτέρως ακραίων διεκδικήσεων από τους θεσμούς.

Η μελέτη συστήνει, εν όψει της νέας δέσμης μέτρων ρύθμισης της αγοράς εργασίας που αναμένεται στο πλαίσιο της 2ης αξιολόγησης του προγράμματος, τη μετακίνηση του ενδιαφέροντος από τη μείωση του μισθολογικού κόστους προς τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στην αγορά εργασίας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας, καθώς και τη δημιουργία του κατάλληλου πλέγματος για την αντιμετώπιση της φτώχειας και της εισοδηματικής ανισότητας.

Facebook Comments