«Η Ελλάδα, λόγω των γεωπολιτικών συνθηκών έχει τη δυνατότητα πλέον να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τις βαλκανικές και μεσογειακές χώρες» δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Γιώργος Σταθάκης, ως κεντρικός ομιλητής, στην κλειστή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τους επικεφαλής των πρεσβειών των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), όπως επίσης και της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Αθήνα.

Η συνάντηση, διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της πρεσβείας της Σλοβακίας στο πλαίσιο της Σλοβάκικης Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Ο Γιώργος Σταθάκης, τόνισε επίσης, την ανάγκη ένταξης της χώρας στον μηχανισμό πιστωτικής χαλάρωσης και αποδέσμευσής της από οποιονδήποτε περιορισμό και εμπόδιο, ώστε την επόμενη χρονιά να σημειώσει ρυθμούς ανάπτυξης της τάξεως του 2,7%.

Κατά τη συνάντηση ο υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού αναφέρθηκε εκτενώς στο ευνοϊκό οικονομικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί σήμερα στην Ελλάδα, καθώς και στα νομοθετικά και χρηματοδοτικά εργαλεία που έχει επιστρατεύσει η ελληνική κυβέρνηση με στόχο την έξοδο της χώρας από την κρίση και την επιστροφή της στην ανάπτυξη. Ο υπουργός επεσήμανε ότι η βελτίωση του μακροοικονομικού κλίματος εξαρτάται απόλυτα από την δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα, η οποία συνιστά βασικό στόχο του τρέχοντος προγράμματος 2015 – 2018.

Ο Γιώργος Σταθάκης ανέφερε ότι για να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη πέραν του Τουρισμού και της Ναυτιλίας, η κυβέρνηση θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες, ώστε να στηρίξει περαιτέρω τις εξαγωγές της, κυρίως σε τομείς όπου διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα, όπως στη φαρμακοβιομηχανία, στα logistics, στα αγροδιατροφικά προϊόντα και στην ενέργεια.

Όσον αφορά τα χρηματοδοτικά εργαλεία, ο υπουργός ανέλυσε τις προοπτικές για την πραγματική οικονομία που έχει ανοίξει το ΕΣΠΑ της νέας προγραμματικής περιόδου και υπογράμμισε την σημασία της δραστηριοποίησης των ευρωπαϊκών επενδυτικών τραπεζών όπως της EIB και της EBRD στην Ελλάδα.

Τέλος, εστίασε στις θεσμικές αλλαγές που έχουν επιτευχθεί το τελευταίο διάστημα, με στόχο την διαφάνεια στις προμήθειες, την εξάλειψη της γραφειοκρατίας και την απλοποίηση των διαδικασιών για την ίδρυση και τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Η Ελλάδα αναμένει την επενδυτική ώθηση

Στην συνάντηση, συμμετείχε επίσης, ο γενικός γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων Λόης Λαμπριανίδης, ο οποίος μίλησε για τις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει η Ελλάδα, καθώς και για τα επιμέρους ζητήματα που διευκολύνουν τις ξένες επενδύσεις στη χώρα.

Ο Λόης Λαμπριανίδης αναφέρθηκε αφενός στον νέο αναπτυξιακό νόμο, ο οποίος δίνει κίνητρα στις μικρομεσαίες και μεγαλύτερες επιχειρήσεις να αναπτύξουν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα, και αφετέρου στην νομοθεσία για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, η οποία απαλείφει τη γραφειοκρατία και δίνει την ευκαιρία στους εν δυνάμει επενδυτές να αποκτήσουν άδεια με διαφανείς και ταχύτερες διαδικασίες. Η Ελλάδα, είπε χαρακτηριστικά, είναι έτοιμη να δεχτεί μια επενδυτική ώθηση που θα βοηθήσει δραστικά στην επανεκκίνηση της οικονομίας.

Στην συζήτηση που ακολούθησε σε πολύ καλό κλίμα, οι πρέσβεις των ευρωπαϊκών χωρών εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τους θετικούς δείκτες της ελληνικής οικονομίας και την πορεία των μεταρρυθμίσεων και δήλωσαν την πρόθεσή τους να συμβάλλουν στις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας.

Αναλυτική παρουσίαση του νέου αναπτυξιακού νόμου και των υπόλοιπων αναπτυξιακών εργαλείων (άδειες παραμονής για επενδυτική δραστηριότητα, κέντρα παροχής ενδοομιλικών υπηρεσιών και στρατηγικές επενδύσεις) έχει προγραμματιστεί να γίνει στους εκπροσώπους των πρεσβειών στις 29 Νοεμβρίου 2016.

Facebook Comments