Αύξηση 2,7% στα έσοδα του ανακοίνωσε ο όμιλος ΟΤΕ για το γ΄ τρίμηνο του έτους, στα 997,9 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 55,9 εκατ. ευρώ από 78,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. 

Σε προσαρμοσμένη βάση, εξαιρουμένων εκτάκτων χρεώσεων, τα καθαρά κέρδη του ομίλου αυξήθηκαν κατά 11,2% σε €74,6 εκατ. το τρίμηνο.

Αναλυτικά, τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου διαμορφώθηκαν ως εξής:

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα Γ’ τριμήνου 2016, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος  του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: “Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ένα από τα πιο δυνατά μας τρίμηνα των τελευταίων ετών. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη ήταν η επίδοσή μας στη σταθερή Ελλάδας, όπου η ανάπτυξη στις υπηρεσίες λιανικής συνεχίζεται δυναμικά, κυρίως χάρη στην τηλεόραση και τις ευρυζωνικές υπηρεσίες. Στην κινητή Ελλάδας, τα έσοδα αυξήθηκαν ελαφρώς, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι, λόγω ευνοϊκής βάσης σύγκρισης, αλλά και λόγω των αυξημένων εσόδων από τον τουρισμό τους καλοκαιρινούς μήνες. Τα εξαιρετικά αποτελέσματα στη σταθερή Ελλάδας είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση της κερδοφορίας EBITDA Ομίλου.”

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: “Οι ισχυρές μας επιδόσεις σε ένα δύσκολο περιβάλλον είναι αποτέλεσμα των σημαντικών επενδύσεων που υλοποιούμε. Είμαστε οι μεγαλύτεροι επενδυτές σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιούμαστε. Προαπαιτούμενο για να συνεχίσουμε στην ίδια κατεύθυνση παρέχοντας υπηρεσίες που καλύπτουν τις ανάγκες των οικιακών και εταιρικών πελατών μας είναι να συνεχίσουμε τις επενδύσεις μας στο μέλλον σε τεχνολογία, υποδομές και περιεχόμενο.”

Προοπτικές

Οι τάσεις που διαμόρφωσαν τις επιδόσεις του ΟΤΕ τους πρώτους εννέα μήνες του χρόνου αναμένεται να συνεχιστούν και το τελευταίο τρίμηνο του 2016. Στην Ελλάδα, ο ΟΤΕ αξιοποιεί τις δυνατότητες και τους πόρους που διαθέτει ώστε να περιορίσει την επίδραση από τις σταθερά δύσκολες οικονομικές συνθήκες, τον έντονο ανταγωνισμό και τις πιέσεις στην αγοραστική δύναμη καταναλωτών και επιχειρήσεων, κυρίως από την αυξανόμενη φορολογία. Στη Ρουμανία, λαμβάνονται σημαντικά μέτρα με στόχο να διατηρηθούν τα πρώτα σημάδια σταθεροποίησης που επιτεύχθηκαν το τρίτο τρίμηνο.

Ο ΟΤΕ ενισχύει το επενδυτικό του πλάνο με στόχο να διατηρήσει την τεχνολογική του υπεροχή, να ενισχύσει τις υποδομές του σε κάθε αγορά και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μελλοντικά έσοδα και αύξηση κερδοφορίας. Οι συνολικές επενδύσεις του ΟΤΕ το 2016 αναμένεται να ξεπεράσουν τα €0,6 δισ., εξαιρουμένου του κόστους για απόκτηση φάσματος. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές (εξαιρουμένων των προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης, των έκτακτων εξόδων και των πληρωμών για άδειες φάσματος) για το έτος αναμένεται να ανέλθουν σε περίπου €440 εκατ.

Αποτελέσματα ομίλου

Σε ένα περιβάλλον που παραμένει δύσκολο στις δύο βασικές αγορές του ΟΤΕ, Ελλάδα και Ρουμανία, το Γ’ τρίμηνο του 2016, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε €997,9 εκατ., αυξημένα κατά 2,7% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2015, κυρίως χάρη στην σημαντική αύξηση στα έσοδα της σταθερής Ελλάδας.

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης και κόστη αναδιοργάνωσης, διαμορφώθηκαν σε €650,5 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2016, αυξημένα κατά 2,8% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2015. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στα υψηλότερα κόστη διασύνδεσης που είναι αποτέλεσμα της αυξημένης κίνησης και εσόδων χονδρικής σε Ελλάδα και Ρουμανία. Tα έξοδα προσωπικού μειώθηκαν κατά 7,2%, εν μέρει λόγω της μείωσης του προσωπικού στη σταθερή Ελλάδας από το πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης τον Ιούνιο του 2016. Η συνολική επίδραση από το πρόγραμμα εθελουσίας στη βάση κόστους του ΟΤΕ θα ξεκινήσει από το Δ’ τρίμηνο.

Σε επίπεδο χώρας, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA σταθερής και κινητής στην Ελλάδα αυξήθηκε συνολικά κατά 0,9% το τρίτο τρίμηνο, με το περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA να διαμορφώνεται σε 40,6%. Η επίδοση του Ομίλου ενισχύθηκε από την κατά 10,6% αύξηση στην κερδοφορία EBITDA της Ρουμανίας, αντιστρέφοντας τις τάσεις του πρώτου εξαμήνου. Η Αλβανία κατέγραψε πτώση στα έσοδα και στην κερδοφορία EBITDA, λόγω μειωμένης διεθνούς κίνησης.

Η φορολογία εισοδήματος του Ομίλου ανήλθε σε €46,9 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2016, ως αποτέλεσμα των ζημιών που κατέγραψε η Ρουμανία για τις οποίες δεν αναγνωρίζονται αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. Ο φορολογικός συντελεστής που προέκυψε σε επίπεδο Ομίλου το τρίμηνο ήταν 48%.

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε €55,9 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2016. Σε προσαρμοσμένη βάση, εξαιρουμένων των εκτάκτων χρεώσεων, τα καθαρά κέρδη του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 11,2% σε €74,6 εκατ. το τρίμηνο.

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία (εξαιρουμένων των πληρωμών για άδειες φάσματος) το Γ’ τρίμηνο του 2016 ανήλθαν σε €183,7 εκατ., αυξημένες κατά 29,7%, λόγω υψηλότερων επενδύσεων στις δραστηριότητες σταθερής σε Ελλάδα και Ρουμανία. Οι επενδύσεις στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας και Ρουμανίας ανήλθαν σε €110,6 εκατ. και €31,9 εκατ. αντίστοιχα. Στις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας, οι συνολικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε €36,1 εκατ. (€27,7 εκατ. στην Ελλάδα, €6,5 εκατ. στη Ρουμανία και €1,9 εκατ. στην Αλβανία).

Το Γ’ τρίμηνο 2016, οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των πληρωθέντων/εισπραχθέντων τόκων και εξαιρουμένων των προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης, των πληρωμών για άδειες φάσματος καθώς και των έκτακτων καταβολών για έξοδα αναδιοργάνωσης και δικαστικών προστίμων), διαμορφώθηκαν σε €25,7 εκατ. Οι συνολικές προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές για το εννεάμηνο του 2016 ανήλθαν σε €175,3 εκατ., μειωμένες κατά 30,5% από το εννεάμηνο του 2015, κυρίως λόγω της αύξησης των επενδύσεων.

OTEgq2

Δανεισμός

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30 Σεπτεμβρίου 2016 διαμορφώθηκε σε €0,8 δισ. ή 0,6 φορές την ετήσια προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA, μειωμένος κατά 27,2% σε σχέση με τις 30 Σεπτεμβρίου του 2015.

Facebook Comments