Μείωση 0,9% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή το Νοέμβριο του 2016 προς τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου του 2015 έναντι μείωσης 0,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2015 προς το 2014. Πρόκειται για τον 45ο διαδοχικό μήνα πτώσης του γενικού δείκτη τιμών.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, μείωση 0,2% σημείωσε ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή του Νοεμβρίου του 2016 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου του 2015, έναντι μείωσης 0,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2015 προς το 2014, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ο ΕνΔΤΚ κατά το μήνα Νοέμβριο 2016 σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2016 παρουσίασε μείωση 1,5% έναντι μείωσης 0,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ο μέσος ΕνΔΤΚ του 12μήνου Δεκέμβριος  2015 – Νοέμβριος 2016 σε σύγκριση  με το αντίστοιχο προηγούμενο δωδεκάμηνο δεν παρουσίασε καμία μεταβολή.

Facebook Comments