Κατά πολλούς, οι αποτιμήσεις των αμερικανικών μετοχών βρίσκονται σε σχετικά υψηλά επίπεδα. Αν θέλουμε τα τρέχοντα επίπεδα να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην πραγματικότητα, θα πρέπει να δούμε τα κέρδη ανά μετοχή να σημειώνουν σημαντική άνοδο. Αν αυτό δεν καταστεί εφικτό, οι μετοχές θα είναι διαρκώς ευάλωτες σε μια σημαντική διόρθωση που θα φέρει τις αποτιμήσεις πιο κοντά στην πραγματικότητα.

Οι ανακοινώσεις εταιρικής κερδοφορίας για το τέταρτο τρίμηνο του 2016 έχουν ήδη ξεκινήσει και υπάρχουν κάποιες πρώτες ενδείξεις για την τάση που θα έχουν τα εταιρικά αποτελέσματα στο τελευταίο τρίμηνο του 2016. Στο παρακάτω γράφημα, παρουσιάζονται οι εκπλήξεις από τις ανακοινώσεις, είτε θετικές είτε αρνητικές.

01 02 17 spxearnings

Είναι εμφανές, ότι τα μέχρι τώρα αποτελέσματα είναι αισιόδοξα. Από τις 160 εταιρίες που έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα το 68% έχει ανακοινώσει κέρδη ανά μετοχή τα οποία ήταν καλύτερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών και μόλις 19% ανακοίνωσε κέρδη ανά μετοχή χαμηλότερα των εκτιμήσεων.

Όσον αφορά στους κλάδους, οι μεγαλύτερες θετικές εκπλήξεις έχουν προέλθει από τους κλάδους τεχνολογίας, βιομηχανίας και τραπεζών. Οι αναλυτές παρακολουθούν και τον κλάδο ενέργειας και εκτιμούν ότι μόλις ολοκληρωθούν οι ανακοινώσεις, είναι αβέβαιο αν ο κλάδος θα έχει να παρουσιάσει μια θετική εικόνα, παρά το γεγονός ότι οι τιμές του πετρελαίου έχουν σταθεροποιηθεί υψηλότερα.

Συγκρίνοντας τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή για το 16Q4 σε σχέση με το 15Q4, παρατηρείται επίσης μια σημαντική βελτίωση. Το 2015 τα συνολικά κέρδη ανά μετοχή για τον S&P 500 ήταν $29,82 ενώ για το 2016 αναμένεται ότι θα είναι $31,29.

Facebook Comments