Να εξεταστεί η αρμοδιότητά της στο να διερευνήσει εάν διαπιστώνονται ενδείξεις για διάπραξη, εκ μέρους του πρώην υπουργού, Γιάννου Παπαντωνίου, του εγκλήματος νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, κατά την άσκηση των υπουργικών του καθηκόντων, αποφάσισε η Προανακριτική Επιτροπή.
 
Κατά την σημερινή της συνεδρίαση, η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης κατά του Γιάννου Παπαντωνίου, για τους εξοπλισμούς 2001-2004, αποφάσισε ότι η διερεύνηση θα γίνει με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο -στο πλαίσιο του κράτους Δικαίου- ώστε, ακόμη και σε περίπτωση αναρμοδιότητας, να γίνει τάχιστα παραπομπή στα αρμόδια όργανα της Δικαιοσύνης.
 
Τέλος, η Επιτροπή επαναβεβαίωσε, ότι η Βουλή είναι καταρχάς αρμόδια για την εξέταση τέλεσης του εγκλήματος της απιστίας εκ μέρους του πρώην υπουργού, ωστόσο διαπίστωσε ότι υπάρχει εξάλειψη του αξιόποινου για το συγκεκριμένο αδίκημα, λόγω παραγραφής.

Facebook Comments