Σε συνέχεια των προηγούμενων άρθρων μας και με σκοπό να εξυπηρετήσουμε τον άνθρωπο για όλες τις δουλειές, που δεν είναι άλλος από τον λογιστή, θα αναφερθούμε σε ένα θέμα το οποίο θα κληθούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις μέρες οι περισσότεροι συνάδελφοι.

Το θέμα αυτό αφορά κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενους που έπρεπε να γράψουν τα παιδιά τους στους παιδικούς σταθμούς και θα θελήσουν να συμμετέχουν στο σχετικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ.

Ένα από τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων είναι το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, το οποίο για να αποδείξουν θα πρέπει να προσκομίσουν το εκκαθαριστικό της φορολογικής δήλωσης για το φορολογικό έτος 2016. Το συγκεκριμένο κριτήριο είναι ίσως και το βασικότερο, αφού με βάση το ετήσιο εισόδημα θα προκύψουν οι δικαιούχοι του συγκεκριμένου Προγράμματος.

Όλα καλά μέχρι εδώ…

Με μεγάλη μας έκπληξη, αρχικά είδαμε στην ανακοίνωση της Αρχής που έχει αναλάβει τη διαδικασία του έργου ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων γονέων ήταν έως τις 6/6/2017. Η προθεσμία αυτή παρατάθηκε με απόφαση του διευθύνοντος συμβούλου της Αρχής έως τις 14/6/2017 και ώρα 24.00. Βέβαια και οι δύο προθεσμίες είναι νωρίτερα της προθεσμίας που έχει ορίσει το Υπουργείο Οικονομικών για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Με μεγάλη μας έκπληξη επίσης ακούσαμε τον διευθύνοντα σύμβουλο του δημόσιου Οργανισμού που διαχειρίζεται το Πρόγραμμα, της Ε.Ε.Τ.Α.Α, να αναφέρει σε δηλώσεις του ότι όσοι δεν έχουν εκκαθαριστικό της δήλωσής τους, θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση έως τις 14/6, συνυποβάλλοντας μία Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους δεν έχουν εκκαθαριστικό. Οι συγκεκριμένοι γονείς, ανέφερε επίσης, θα πρέπει οπωσδήποτε να προσκομίσουν το εκκαθαριστικό στην υπηρεσία έως τις 24/6, διότι μέχρι τις 25/6 θα εξεταστούν οι αιτήσεις και θα βγουν οι δικαιούχοι. Όσοι δεν προσκομίσουν το εκκαθαριστικό τους θα απορρίπτονται, ανέφερε χαρακτηριστικά. Όσοι απορρίπτονται θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση η οποία και θα εξεταστεί από την υπηρεσία. Εάν στην εξέταση της ένστασης αποδειχθεί ότι για τη μη εκκαθάριση της δήλωσης δεν ευθύνεται ο φορολογούμενος, τότε η ένσταση θα γίνεται δεκτή, ενώ εάν η εκκαθάριση δεν προσκομίστηκε εμπρόθεσμα με ευθύνη του φορολογούμενου, τότε η αίτηση θα απορρίπτεται, κατέληξε ο διευθύνων σύμβουλος.

Το ερώτημα είναι ποιοι θεωρούνται ότι δεν υπέβαλαν με δική τους ευθύνη. Στις ίδιες δηλώσεις ως υπαίτιοι χαρακτηρίστηκαν αυτοί που δεν έχουν καταθέσει τη δήλωσή τους χωρίς να υπάρχει λόγος, επειδή το έχουν αμελήσει, επειδή το έχουν ξεχάσει.

Οι αρμόδιοι του οργανισμού, ενώ γνωρίζουν ότι η προθεσμία των δηλώσεων είναι έως τις 30/6, γνωρίζουν επίσης, κατά την άποψή τους, ότι είναι μικρή η κατηγορία των φορολογουμένων που δεν μπορούν να υποβάλλουν δήλωση. Θα ξέχασαν βέβαια μάλλον την 15η Ιουλίου που είναι η προθεσμία υποβολής δηλώσεων των εταίρων νομικών προσώπων με απλογραφικά βιβλία.

Είναι πρώτη χρονιά που το Πρόγραμμα λήγει τόσο νωρίς. Τα προηγούμενα χρόνια η υποβολή των αιτήσεων ήταν μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Μερικά από τα ερωτήματα που μπορούν να τεθούν προς τους αρμοδίους είναι τα εξής :

Τα μέλη των νομικών προσώπων που δεν υπέβαλαν δηλώσεις λόγω του ότι δεν μπορούσαν να υποβάλλουν δήλωση τα νομικά πρόσωπα, άρα κατά συνέπεια δεν γνώριζαν τα εισοδήματα τους, θα θεωρηθεί ότι φταίνε ή όχι;

Τα άτομα με ειδικές ανάγκες που έχουν παλιές αποφάσεις αναπηρίας αορίστου χρόνου και δεν έχουν περάσει από τα ΚΕΠΑ, γεγονός που καθιστά τη δήλωση ελέγξιμη, θα θεωρηθεί ότι φταίνε ή όχι;

Όσοι έχουν ιατρικές αποδείξεις άνω των 2.000 ευρώ, όσοι χρειάζεται να επικαλεστούν ανάλωση από δηλώσεις πριν το 2003, όσοι βάζουν ποσά στον κωδικό 659 και 781 και η δήλωση τους περνάει από έλεγχο για την εκκαθάριση της, θα θεωρηθεί ότι φταίνε ή όχι;

Όσοι έχουν αγροτικά εισοδήματα και περίμεναν μία σειρά αποφάσεων για να υποβάλλουν τη δήλωση τους θα θεωρηθεί ότι φταίνε ή όχι;

Εδώ έρχεται το εύλογο ερώτημα του φοροτεχνικού – λογιστή, αλλά και του κάθε πολίτη αυτής της χώρας.

Πως μπορεί να καταστρατηγείται το διάστημα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων από έναν Οργανισμό που εποπτεύει ένα έργο, κόντρα σε αυτά που ορίζει το ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών με αποφάσεις που είναι ψηφισμένες από την ελληνική βουλή;

Ο νόμος 4172/2013 ορίζει ότι η δήλωση υποβάλλεται μέχρι και την 30ή Ιουνίου του αμέσως επόμενου φορολογικού έτους. Εξαιρετικά, τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

Πώς μπορεί να κρίνει άρα ένας Οργανισμός που δεν έχει καμία σχέση με την υποβολή και παραλαβή των φορολογικών δηλώσεων εάν η εκκαθάριση δεν έγινε με υπαιτιότητα ή όχι του φορολογούμενου;

Λογικό είναι ο κόσμος να ανησυχεί και να μεταφέρει την ανησυχία του σε όλους τους συναδέλφους. Ήδη αρκετά τηλεφωνήματα έχουμε δεχθεί στο γραφείο για το συγκεκριμένο θέμα.

Θα πρέπει όμως να ενημερώσουμε όλους τους αρμοδίους ότι η συμπλήρωση μίας φορολογικής δήλωσης δεν είναι μία απλή αίτηση και φυσικά δεν είναι απλή υπόθεση. Θέλει χρόνο, θέλει μελέτη, θέλει ψάξιμο στη νομοθεσία. Η δήλωση δεν είναι απλά συμπλήρωση μερικών κωδικών. Όλοι οι συνάδελφοι γνωρίζετε πολύ καλά τις ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν για να υποβληθεί η δήλωση μίας επιχείρησης και να ολοκληρωθεί η συμπλήρωση του Ε3 και να υπολογιστούν τα φορολογητέα κέρδη, άρα και το εισόδημα του επαγγελματία.

Και να ήταν μόνο αυτό…. Ο νόμος προβλέπει συγκεκριμένο διάστημα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων το οποίο καταστρατηγείται συνεχώς.

Μήπως λοιπόν το ζητούμενο είναι να μείνουν παιδιά εκτός του Προγράμματος με πρόσχημα τις ημερομηνίες και τις εκκαθαρίσεις, γεγονός που θα επιβαρύνει τεράστια τον οικονομικό προϋπολογισμό της οικογένειας;

Δεν μπορεί κανένας Οργανισμός να αλλάζει έντεχνα τους νόμους του κράτους. Σε καμία περίπτωση επίσης δεν μπορεί κανένας Οργανισμός να κανονίζει τον τρόπο λειτουργίας ενός επαγγελματικού κλάδου. Ενός κλάδου που από τη λειτουργία του εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η είσπραξη των δημοσίων εσόδων.

Όλα αυτά το Υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων τα έχουν υπόψιν τους; Ότι δηλαδή μπορεί κάποιος φορέας διαχείρισης ενός Προγράμματος να νομοθετεί έμμεσα και να ορίζει διαφορετικές ημερομηνίες από αυτές που ορίζουν τα αρμόδια Υπουργεία. Άραγε πάμε σε πολίτες δύο ταχυτήτων ή αυτό συμβαίνει στα πλαίσια της γενικής ανοργανωσιάς που επικρατεί;

Σε συνεργασία με τον Φοροτεχνικό Ηλία Χατζηγεωργίου

Facebook Comments