Με απίστευτη καθυστέρηση μεταφέρονται δεκάδες χιλιάδες εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις από το απενεργοποιημένο ΣΔΟΕ σε υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Η καθυστέρηση υπερβαίνει πλέον τον 1,5 χρόνο από τη στιγμή που νομοθετήθηκαν αφενός η κατάργηση των αρμοδιοτήτων του ΣΔΟΕ να διενεργεί φορολογικούς και τελωνειακούς ελέγχους, αφετέρου η μεταφορά στις ΔΟΥ, στα Ελεγκτικά Κέντρα και τις λοιπές ελεγκτικές υπηρεσίες της πρώην Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και νυν Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων όλων αυτών των αρμοδιοτήτων μαζί με το μεγαλύτερο αριθμό των υπαλλήλων του ΣΔΟΕ και με έναν αριθμό 36.000 περίπου εκκρεμών υποθέσεων. Δημιουργείται δε ο κίνδυνος παραγραφής μεγάλου αριθμού από τις συγκεκριμένες υποθέσεις, δεδομένου ότι οι τριετείς παρατάσεις των προθεσμιών παραγραφής των υποθέσεων αυτών που νομοθετήθηκαν πέρυσι κρίθηκαν αντισυνταγματικές από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Μετ’ εμποδίων

Καταρχάς, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών καθυστέρησε 9 μήνες, κατά παράβαση της διάταξης του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1γ της υποπαραγράφου Δ7 του άρθρου 2 του «μνημονιακού» νόμου 4336/2015, να νομοθετήσει τη διαδικασία μεταφοράς από το ΣΔΟΕ στις υπηρεσίες της τότε ΓΓΔΕ των 36.000 εκκρεμών υποθέσεων φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων που «λίμναζαν» στο ΣΔΟΕ από τον Οκτώβριο του 2015.

Η διαδικασία μεταφοράς των συγκεκριμένων υποθέσεων έπρεπε, σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη του νόμου 4336/2015, να είχε νομοθετηθεί έως 30-10-2015, αλλά τελικά νομοθετήθηκε στις 27-7-2016, με το άρθρο 61 του ν. 4410/2016! Το εννεάμηνο αυτό διάστημα όλες αυτές οι υποθέσεις παρέμεναν ανέλεγκτες («παγωμένες») στο ΣΔΟΕ!

Με τη νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 61 του ν. 4410/2016 που ψηφίστηκε στο τέλος Ιουλίου 2016, με καθυστέρηση 9 μηνών, ορίστηκε ότι η διαδικασία μεταφοράς των 36.000 υποθέσεων θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί σε 2 μήνες από τη δημοσίευση του νόμου εκείνου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή μέχρι τις 3-10-2016.

Τελικά φθάσαμε στο τέλος Ιουλίου του 2017, άλλους 10 μήνες μετά, κι όπως αποκαλύπτεται δεν έχει καν ξεκινήσει η μεταφορά των υποθέσεων, κατά παράβαση του άρθρου 61 του ν. 4410/2016!

Νέα απόφαση

Το απίστευτο αυτό γεγονός προκύπτει από μια απόφαση που εξέδωσε στις 25 Ιουλίου 2017 η υφυπουργός Οικονομικών Αικ. Παπανάτσιου. Η απόφαση αυτή, η οποία δημοσιεύτηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προβλέπει ότι μόλις τώρα ξεκινά η μεταφορά 15.004 υποθέσεων από το ΣΔΟΕ σε υπηρεσίες της ΑΑΔΕ! Οι υποθέσεις προβλέπεται να μεταφερθούν καταγεγραμμένες «σε προσαρτώμενο κρυπτογραφημένο και προσυπογεγραμμένο ηλεκτρονικό μαγνητικό μέσο (CD), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 61 του ν. 4410/2016»!

Νέο ΣΔΟΕ

Καθυστέρηση σημειώνεται και στην υλοποίηση του -προβλεπόμενου από το πρόσφατα επικαιροποιημένο Μνημόνιο- σχεδίου για τη σύσταση νέας ελεγκτικής υπηρεσίας υπό την εποπτεία του οικονομικού εισαγγελέα, η οποία θα είναι αρμόδια για τη διενέργεια ερευνών σε ποινικού χαρακτήρα υποθέσεις φοροδιαφυγής και άλλων οικονομικών εγκλημάτων, αποφάσισε η κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, με τροπολογία που κατατέθηκε από το υπουργείο Οικονομικών στο ψηφισθέν πλέον σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας προβλέπεται ότι η έναρξη λειτουργίας της νέας αυτής υπηρεσίας μετατίθεται χρονικά κατά δύο μήνες, την 1η-10-2017, αντί της 1ης-8-2017 που προβλεπόταν αρχικά.

Facebook Comments