Αρνητική θα είναι η μεσοπρόθεσμη τάση του ρυθμού μεταβολής του ΑΕΠ το χρονικό διάστημα 2011-2015, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ).

Η ανάλυση του ΚΕΠΕ στηρίζεται στην ταυτότητα του ΑΕΠ, η οποία αποσυνθέτει το πραγματικό ΑΕΠ μιας χώρας, στην παραγωγικότητα της εργασίας, στις ώρες εργασίας ανά εργαζόμενο, στο ποσοστό απασχόλησης, στο ποσοστό συμμετοχής του πληθυσμού στο εργατικό δυναμικό και στον πληθυσμό.

Σύμφωνα με το ΚΕΠΕ, η τελική εκτίμηση του ρυθμού μεταβολής της παραγωγικότητας της εργασίας διαμορφώνεται στο 0,22%, ενώ η εκτίμηση της μεσοπρόθεσμης τάσης των ωρών εργασίας ανά εργαζόμενο διαμορφώνεται στο 0,11%.

Η τάση του ποσοστού απασχόλησης εκτιμάται στο -2,21%, του ποσοστού συμμετοχής του πληθυσμού στο εργατικό δυναμικό στο 0,57% και του πληθυσμού στο 0,03%.

Έτσι, η εκτίμηση της μεσοπρόθεσμης τάσης του ρυθμού μεταβολής του ΑΕΠ διαμορφώνεται στο -1,28%, ως άθροισμα των επιμέρους συνιστωσών.

Facebook Comments