Ο Σύνδεσμος Επενδυτών και Διαδικτύου (ΣΕΔ) θεωρεί παράνομη και αυθαίρετη την διαγραφή των μετοχών της Τράπεζας Κύπρου. Αυτή η παράνομη απόφαση ισοδυναμεί με κατάσχεση από τη στιγμή πού η Τράπεζα δεν έχει τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης.

Η αλλοίωση των ποσοστών και η απομείωση της αξίας των μετοχών ως συνέπεια της «μετοχοποίησης» των καταθέσεων και της ενσωμάτωσης της Λαϊκής Τράπεζας, είναι ήδη βαρύτατα πλήγματα και δεν χρειάζεται να ενταθούν με αυτήν την παράνομη διαγραφή.

Επιπρόσθετα εκφράζουμε τον προβληματισμό μας για την περεταίρω βιωσιμότητα και το μέλλον της Τράπεζας Κύπρου, αφού θα αναλάβει σημαντικό τμήμα του ενεργητικού και του παθητικού της Λαϊκής Τράπεζας.

Αυτό μπορεί μεν να γίνει με την απαραίτητη στήριξη μέσω της Έκτακτης Βοήθειας Ρευστότητας (Emergency Liquidity Assistance), αλλά παραμένει θολό τα αν τα στοιχεία του ενεργητικού που σήμερα λογίζονται υγιή, θα εξακολουθούν να είναι τέτοια μετά από την αναπόφευκτη ύφεση που θα πλήξει την Κυπριακή οικονομία.

Δεδομένου ότι η Τράπεζα Κύπρου είναι εισηγμένη και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, παρακολουθούμε αυτήν την υπόθεση, επιφυλασσόμενοι των νομίμων δικαιωμάτων των μετόχων-μελών μας και δηλώνουμε ότι τέτοιου είδους παράνομες αποφάσεις, που καταστρατηγούν το συνταγματικό δικαίωμα της ιδιοκτησίας και πλήττουν την εύρυθμη λειτουργία των αγορών, μας βρίσκουν κατηγορηματικά αντίθετους.

Μπάμπης Εγγλέζος

Facebook Comments