Ελληνικές Πατέντες και το αλληθώρισμα του Κράτους

Χατζηαναγνώστου Γιώργος

Ελληνικές Πατέντες και το αλληθώρισμα του Κράτους, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv
Διαμαρτυρόμαστε σαν Έλληνες για την φυγή των εκπαιδευμένων Νέων σε ξένες χώρες .
 
Από την άλλη μεριά οι επιχειρήσεις αλλά και από την άλλη το ίδιο το Κράτος μέσα στην απελπισία του προσπαθώντας να δώσει διέξοδο, ελπίδα και όραμα, στους άνεργους επιστήμονες και μη χορηγεί βραβεία...Βραβεία για καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες με στρεβλότητα, και πρωτοφανή αλληθωρισμό δείχνοντας τον μη ορθό τρόπο και επιβεβαιώνοντας την πλημμελή στρατηγική αλλά και καθοδήγηση των νέων προς όφελος των ολιγοπωλίων ...
 
Διότι ο κάθε νέος ή και αποκλεισμένος ηλικιωμένος όταν έχει μια καινοτόμο ιδέα πρωτίστως πρέπει να την “πατεντάρει” για να μην γίνει η “κλοπή” της ιδέας για ευτελή ποσά αναλογικά ...
 
Αλλά ποιός μιλάει ευθέως στην Ελλάδα για το χάος που επικρατεί με τις πατέντες και τα τεκταινόμενα πίσω από τα δικηγορικά γραφεία;
 
Ποιός αναφέρεται στην ανάγκη να υπάρχει γραφείο θεσμικά εξειδικευμένο με ένα σύνολο εξειδικευμένων συνεργατών σε ένα τόσο πολύπλοκο και πολυδαιδαλώδες υποστηρικτικό πλαίσιο διαδικασιών που απευθύνεται στην πατέντα;
 
Μήπως έχει έρθει η ώρα στην Ελλάδα να υπάρξει μια “δεξαμενή” πατεντών όπως έχουν παγκοσμίως όλες οι “σοβαρές” χώρες όπου μπορούν να μεταπωλούνται διεθνώς;
 
Αν λάβουμε υπόψιν το υψηλότατο επίπεδο ερευνητών Ελλήνων που δεν μπορούν να αποκτήσουν στην χώρα τους τεχνολογική εκπαίδευση λόγω αθροιζόμενης εκπαίδευσης (technology transfer) για να παραχθεί υπεραξία καταλαβαίνεται το τραγικό της κατάστασης και γιατί η αιμορραγία της νεολαίας.
 
Τα ερευνητικά Ιδρύματα και οι Πανεπιστημιακές Ακαδημαϊκές κοινότητες αλληθωρίζουν δεδομένου ότι δεν υπάρχει την συγκεκριμένη χρονική στιγμή κεφαλαιακή επάρκεια απο το Κράτος αλλά ούτε και νομικό πλαίσιο στήριξης ενός patent pool.
 
Κατ΄ αυτό τον τρόπο συνεχίζεται η μεταβιβαζόμενη σιωπηρή ενοχή χωρίς να συνδέεται στην πράξη η Έρευνα απ΄ ευθείας με την βιομηχανία ή την Βιοτεχνία . Τα κονδύλια έρευνας ρέουν και οι spin off εταιρείες καρπώνονται τον καρπό της έρευνας. 
Πιθανόν μια απ΄ ευθείας συνεργασία των Ερευνητικών Ιδρυμάτων με τα επιμελητήρια που έχουν την γνώση του παραγωγικού ιστού να δώσει την λύση από το σημερινό αλληθώρισμα.
 
Για την ιστορία Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ) έχει ως έδρα το Μόναχο, ενώ διαθέτει ένα υποκατάστημα στη Χάγη και παραρτήματα στο Βερολίνο και τη Βιέννη. Αποτελεί ουσιαστικά το εκτελεστικό όργανο του οργανισμού, με σκοπό τη χορήγηση των ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Διευθύνεται από τον πρόεδρο του, ο οποίος επιπλέον εκπροσωπεί συνολικά τον οργανισμό. Το 2005, απασχολούσε 6.000 εργαζόμενους, εκ των οποίων περίπου 3.000 στο Μόναχο, 2.650 στη Χάγη, 300 στο Βερολίνο και 100 στη Βιέννη. 
 
Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, αποτελείται από διαφορετικούς τομείς αρμοδιοτήτων, ο καθένας από τους οποίους έχει ως στόχο την εφαρμογή συγκεκριμένων διαδικασιών. Σύμφωνα με το άρθρο 15 της Σύμβασης για το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα  Ευρεσιτεχνίας, λειτουργούν τα εξής τμήματα:
 
  • Τμήμα καταθέσεων, αρμόδιο για την εξέταση των αιτήσεων διπλώματος ευρεσιτεχνίας κατά την κατάθεσή τους, ελέγχοντας το κατά πόσον πληρούνται οι τυπικές προδιαγραφές. Έχει επίσης την αρμοδιότητα για τη δημοσίευση της αίτησης. Ανήκει στο υποκατάστημα του Γραφείου στη Χάγη.
  • Τμήμα έρευνας, υπεύθυνο για την σύνταξη εκθέσεων ευρωπαϊκής έρευνας και υπαγόμενο στο υποκατάστημα της Χάγης.
  • Τμήματα εξέτασης, αρμόδια για την εξέταση των αιτήσεων από τη στιγμή που παύει η αρμοδιότητα του τμήματος καταθέσεων. Κάθε τμήμα, αποτελείται από τρεις ειδικούς τεχνικούς εξεταστές ενώ σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, συμπληρώνεται και από ένα νομικό εξεταστή.
  • Τμήματα ενστάσεων, αρμόδια για την εξέταση των ενστάσεων κατά των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που έχουν χορηγηθεί. Αποτελείται από τρεις εξεταστές τεχνικούς, εκ των οποίων δύο τουλάχιστον δεν πρέπει να είχαν λάβει μέρος στην προγενέστερη διαδικασία εξέτασης της αίτησης. Αν κριθεί απαραίτητο, συμπληρώνεται από ένα νομικό εξεταστή.
  • Δικαστικό τμήμα και Συμβούλια Προσφυγών, αρμόδια για την εξέταση των προσφυγών κατά των αποφάσεων των τμημάτων καταθέσεων, εξέτασης ή ενστάσεων.
Το Συμβούλιο συγκροτείται από δύο μέλη τεχνικούς και ένα νομικό, όταν η απόφαση αφορά την απόρριψη μίας αίτησης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή ακόμα τη χορήγηση ενός διπλώματος σε περίπτωση που το τμήμα εξέτασης έλαβε την απόφαση χωρίς νομικό εξεταστή. Αν η απόφαση λήφθηκε με παρουσία νομικού εξεταστή, τότε το Συμβούλιο συγκροτείται από τρεις τεχνικούς και δύο νομικούς.
  • Ανώτατο Συμβούλιο Προσφυγών, αρμόδιο για αποφάσεις που αφορούν νομικά θέματα, τα οποία υποβάλλονται από τα συμβούλια προσφυγών. Παράλληλα, γνωμοδοτεί για νομικά θέματα που υποβάλλει ο πρόεδρος του Γραφείου. Συγκροτείται από πέντε νομικούς, εκ των οποίων ο ένας προεδρεύει, και δύο τεχνικούς. Τα μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου Προσφυγών διορίζονται για μία πενταετή περίοδο και δεν επιτρέπεται να είναι μέλη άλλων τμημάτων.
Το 2004 συνολικά 178.600 αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας είχαν κατατεθεί, σε σύγκριση με τις 167.400 αιτήσεις του 2003. Σε ποσοστό 45%, οι αιτήσεις του 2004 έγιναν αποδεκτές και χορηγήθηκαν τα σχετικά διπλώματα σε μέσο χρόνο - από την στιγμή της αίτησης μέχρι τη χορήγηση - 46.2 μηνών. Το 26% αυτών που κατέθεσαν αιτήσεις, προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το 18.6% από τη Γερμανία και το 16.6% από την Ιαπωνία. Η εταιρεία Philips κατέθεσε 4.253 αιτήσεις, η Siemens AG 1.690 και η ιαπωνική εταιρία Matsushita Electric συνολικά 1.514.[2] Σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2002, από την έναρξη ισχύος της Ευρωπαϊκής Συνθήκης για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας το 1978, περισσότερες από 30.000 πατέντες λογισμικού έχουν χορηγηθεί από τον οργανισμό.
 
Η προσωπική ευθύνη των υπαλλήλων του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας έναντι του Οργανισμού καθορίζεται από τις διατάξεις του καταστατικού της υπηρεσίας τους ή τους όρους εργασίας τους. 4. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 είναι: α. για τις διαφορές της παραγράφου 1, τα αρμόδια δικαστήρια της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, εκτός εάν από τη Σύμβαση μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ορίζεται το δικαστήριο ενός άλλου Κράτους, 
 
Πρίν λίγες ημέρες  στις Βρυξέλλες, παρουσιάστηκαν τα ετήσια αποτελέσματα του ΕΓΔΕ για το 2014 από τον πρόεδρο Benoît Battistelli Για πέμπτη συνεχή χρονιά η ανάπτυξή του ιδρύματος συνεχίστηκε για αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (+ 3,1% και σχεδόν 275 000 κοινοποιήσεις το 2014), που είναι ένα νέο ρεκόρ και επιβεβαιώνοντας την θετική τάση (+10 000 αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας κάθε χρόνο κατά μέσο όρο).
 
Η συμμετοχή από τα κράτη-μέλη του ΕΓΔΕ παρέμεινε σταθερή (35% του συνόλου), με ορισμένες αξιοσημείωτες αυξήσεις από την Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία. Μεταξύ των Ευρωπαίων, γερμανικές εταιρίες εξακολουθούν να είναι η κύρια πηγή των κοινοποιήσεων στο ΕΓΔΕ (11% του συνόλου) με ένα σταθερό όγκο. Ορισμένες χώρες με τα χαμηλότερα επίπεδα κατάθεση βιώσει κάποια αξιοσημείωτη ανάπτυξη: Πολωνία (+ 21,5%), την Ελλάδα (+ 20,8%), τη Σλοβενία ​​(+ 12,6%), στην Πορτογαλία (+ 7,6%) και η Τουρκία (+ 6,2%).
 
Το υπόλοιπο 65% των κοινοποιήσεων που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρώπης με τέσσερις χώρες σαν κύρια προέλευση: οι ΗΠΑ αντιπροσώπευαν το μεγαλύτερο μερίδιο με 26%, ακολουθούμενη από την Ιαπωνία (18%), η Κίνα (9%) και την Κορέα (6%). Δύο από αυτούς έχουν αυξηθεί σημαντικά τον όγκο τους: ΗΠΑ μέχρι 6,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, και την Κίνα μέχρι 18,2%. Ένα άλλο ενδιαφέρον δείκτης είναι η αναλογία των αιτήσεων ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας ανά εκατομμύριο κατοίκων. Η κορυφή 3 αποτελείται από την Ελβετία με 848 αιτήσεις ανά εκατομμύριο κατοίκων, τη Φινλανδία (416) και η Ολλανδία (406).
 
Σαν εταιρείες η Samsung ήταν η πρώτη στην κατάταξη για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ακολουθούμενη από τη Philips, Siemens, LG, Huawei, η BASF, η Qualcomm, Ρόμπερτ Μπος, η Ericsson και η Intel. Αλλά το ΕΓΔΕ δεν είναι πάροχος υπηρεσιών μόνο για τις παγκόσμιες εταιρείες: το 2014 το 30% των αιτήσεων προέρχεται από τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), και 6% από πανεπιστήμια ή ερευνητικά ιδρύματα.
 
Όσον αφορά τους διάφορους τεχνολογικούς τομείς, ο όγκος των αιτήσεων αυξήθηκε πιο έντονα το 2014 στους τομείς της βιοτεχνολογίας (+ 12,1%), ηλεκτρικά μηχανήματα (+ 8%), την τεχνολογία των υπολογιστών (7,8%), ψηφιακή επικοινωνία και μέτρησης (+ 6,6% η κάθε μία) .
 
Ένα σύνολο από 64.600 διπλώματα ευρεσιτεχνίας χορηγήθηκαν από το ΕΓΔΕ το 2014, περίπου 3% λιγότερες σε σχέση με το 2013.  Αυτό εξηγείται λόγω του υψηλότερου ποσοστού απόσυρσης από τους αιτούντες σε προχωρημένο στάδιο της επεξεργασίας και την εντονότερη έλλειψης πόρων της αναζήτησης, ιδίως με την έναρξη της νέας Πρόωρη βεβαιότητα σύστημα αναζήτησης από τον Ιούλιο του 2014. 
 
Σε απάντηση στην αυξανόμενη ζήτησε το ΕΓΔΕ περαιτέρω εκσυγχρονισμό της δομής και τη βελτίωση των διαδικασιών και των υπηρεσιών της, η εφαρμογή της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας της στρατηγικής μας είναι η βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας, δίνοντας έμφαση στις βασικές δραστηριότητες με την πρόσληψη σε 191 νέους εξεταστές στο 2014 σε σύνολο 4225. Έτσι, το Γραφείο θεωρείται ως ένας πολύ ελκυστικός εργοδότης, που λαμβάνει ένα πολύ μεγάλο αριθμό αιτήσεων πρόσληψης .
 
Αρκετές πρωτοβουλίες επιχειρηματικού προσανατολισμού έχουν ληφθεί το 2014 (π.χ. PCT Direct, PCT top-up αναζήτηση, το πάγωμα των κοστολογίων ) με πολύ μεγάλη ζήτηση για τις υπηρεσίες μας PCT (το ΕΓΔΕ παραδίδει το 38,3% του συνόλου των διεθνών εκθέσεις έρευνας και 55,7% του συνόλου των διεθνών προκαταρκτικών εκθέσεων εξέτασης).
 
Κατά τους προσεχείς μήνες, οι τελικές αποφάσεις για τον ενιαίο πακέτο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας θα πρέπει να ληφθούν, κυρίως όσον αφορά το επίπεδο των κοστολογίων.
 
Οι Παγκόσμιοι φάκελοι, που ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2014, ΚΥΔΙ, πρέπει να συμπληρωθούν με τα στοιχεία από τους άλλους εταίρους IP5, καθιστώντας το ένα πραγματικά ενιαίο σημείο εισόδου με εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα παράλληλα αρχεία.
 
Η προκαταρκτική εργασία που αφορά την εναρμόνιση των διαδικασιών είναι πολύ ελπιδοφόρα και θα πρέπει να φέρει κάποια αποτελέσματα σύντομα.
 
Εν κατακλείδι, το 2015 αναμένεται να σημειωθεί σημαντική πρόοδο στην προσπάθεια του συστήματος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες των επιχειρήσεων και τη βελτίωση της ποιότητας σε παγκόσμιο επίπεδο.
 
Και ενώ αυτά συμβαίνουν παγκοσμίως εμείς προσπαθούμε με “δωράκια” και βραβειάκια κάποιων ευρώ να εκφυλίζουμε την όποια πιθανότητα να παραχθεί υπεραξία από την Ελληνική Έρευνα και τους επιστήμονες . Ως πότε θα αλληθωρίζουμε ;