ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση 20,7% στις οικοδομικές άδειες το Φεβρουάριο

MarketNews

ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση 20,7% στις οικοδομικές άδειες το Φεβρουάριο , ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Σε 983 οικοδομικές άδειες ανήλθε το  μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) στο σύνολο της χώρας το Φεβρουάριο του 2014, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ.

Αυτό αντιστοχιεί σε 162,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 716,6 χιλιάδες m3 όγκου. Παρατηρήθηκε δηλαδή, μείωση κατά 20,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 15,1% στην επιφάνεια και κατά 5,9% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2013.

Το μέγεθος Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε

Σε 975 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 161,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 711,6 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή,

Μείωση κατά 20,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 14,6% στην επιφάνεια και κατά 5,0% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2013.

Αντίστοιχα το μέγεθος της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά το μήνα Φεβρουάριο 2014 , στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 8 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 1,000 m2 επιφάνειας και 5,0 χιλιάδες m3 όγκου.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Φεβρουάριο 2014, είναι 0,7%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από το Μάρτιο 2013 έως το Φεβρουάριο 2014, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 15.626 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2.913,7 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 11.786,7 χιλιάδες m3 όγκου. Παρατηρήθηκε δηλαδή, μείωση κατά 24,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 25,6% στην επιφάνεια και κατά 23,0% στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Μαρτίου 2012 - Φεβρουαρίου 2013.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Μαρτίου 2013 - Φεβρουαρίου 2014, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 25,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 26,4% στην επιφάνεια και κατά 23,6% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Μαρτίου 2012 - Φεβρουαρίου 2013.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 4,9%.

Το δίμηνο Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2014, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 28,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 28,4% στην επιφάνεια και κατά 25,6% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο δίμηνο του έτους 2013..

Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 28,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 28,9% στην επιφάνεια και κατά 25,8% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2013.