«Παγώνει» η έκδοση φορολογικών πιστοποιητικών από το Taxis λόγω παραίτησης Θεοχάρη

Ναυτεμπορική

«Παγώνει» η έκδοση φορολογικών πιστοποιητικών από το Taxis λόγω παραίτησης Θεοχάρη, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Αναστέλλεται τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη η χορήγηση πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ, Αποδεικτικών Φορολογικής Ενημερότητας, αντιγράφων εκκαθαριστικών Φόρου Ακίνητης Περιουσίας για τα έτη 2010 έως 2013 καθώς και των εκκαθαριστικών της φορολογίας εισοδήματος για τα έτη 2012 έως 2013.

Αιτία είναι το γεγονός ότι όλα αυτά τα έντυπα φέρουν μηχανική επιτύπωση της υπογραφής του Χάρη Θεοχάρη ο οποίο όμως έχει πάψει να είναι γενικός γραμματέας εσόδων από την προηγούμενη Πέμπτη οπότε και δημοσιεύτηκε η παραίτησή του στο ΦΕΚ.

Για να ξεκινήσει και πάλι η διαδικασία χορήγησης των εγγράφων που προαναφέρθηκαν, απαιτείται να οριστεί αναπληρωτής του γενικού γραμματέα εσόδων σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος. Ο νόμος ορίζει ότι τον αναπληρωτή του ορίζει ο ίδιος ο γενικός γραμματέας δημοσίων εσόδων η θέση του οποίου όμως είναι πλέον «κενή».

Την αναστολή έκδοσης των πιστοποιητικών και των εκκαθαριστικών, ανακοίνωσε η διεύθυνση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Αναστέλλεται έως την Τρίτη 10/6, η χορήγηση μέσω του συστήματος TAXISnet των πιστοποιητικών ΕΝ.Φ.Ι.Α. και των Αποδεικτικών Φορολογικής Ενημερότητας καθώς και των αντιγράφων εκκαθαριστικών Φόρου Ακίνητης Περιουσίας ετών 2010 – 2013 και Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων οικ. ετών 2012 - 2014, που φέρουν, κατά νόμο, μηχανική επιτύπωση της υπογραφής του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Για τις δηλώσεις Φ.Ε.Φ.Π. οικ. έτους 2014 που συνεχίζουν να υποβάλλονται κανονικά, αναστέλλεται η έκδοση Διοικητικής Πράξης Προσδιορισμού του Φόρου επίσης έως την Τρίτη 10/6. Το ίδιο ισχύει για τις εκκρεμείς πράξεις Διορθωτικού Προσδιορισμού ηλεκτρονικών τροποποιητικών δηλώσεων Φ.Α.Π. ετών 2011, 2012 & 2013.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης των δηλώσεων που θα βρίσκονται εξ αυτού του λόγου σε εκκρεμότητα θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διοικητικών ενεργειών για την αναπλήρωση των αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, οπότε θα επαναλειτουργήσουν και οι υπηρεσίες χορήγησης πιστοποιητικών.