ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση 1,2% στους απασχολούμενους στο λιανικό εμπόριο το α΄ τρίμηνο

MarketNews

ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση 1,2% στους απασχολούμενους στο λιανικό εμπόριο το α΄ τρίμηνο , ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Κατά 1,2% υποχώρησε ο δείκτης απασχολούμενων στο λιανικό εμπόριο το α΄ τρίμηνο του 2014 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο είκτη του α΄ τριμήνου 2013.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοχιεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης της ομάδας καταστημάτων ειδών διατροφής παρουσίασε μείωση κατά 1,2%, ενώ ο δείκτης της ομάδας καταστημάτων ειδών εκτός διατροφής και καυσίμων παρουσίασε μείωση κατά 1,1%.

Ο Γενικός είκτης Απασχολουμένων Ατόμων στο Λιανικό Εμπόριο, του Α΄ τριμήνου 2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο είκτη του δ΄ τριμήνου 2013, παρουσίασε μείωση κατά 0,3%. Ειδικότερα, ο δείκτης της ομάδας καταστημάτων ειδών διατροφής παρουσίασε αύξηση κατά 0,1%, ενώ ο δείκτης της ομάδας καταστημάτων ειδών εκτός διατροφής και καυσίμων παρουσίασε μείωση κατά 0,7%.

Η αναθεώρηση του έτους βάσης έγινε στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) 1165/98, σύμφωνα με τον οποίο οι βραχυχρόνιοι δείκτες αναθεωρούνται κάθε πέντε (5) χρόνια, με έτος βάσης που λήγει σε 0 ή 5.

Σκοπός του δείκτη είναι η μέτρηση της μεταβολής των απασχολουμένων ατόμων στο λιανικό εμπόριο, ανά τρίμηνo. Για την κατάρτιση του αναθεωρημένου είκτη Απασχολουμένων Ατόμων στο Λιανικό Εμπόριο (2010=100,0) χρησιμοποιείται ένα υπό-δείγμα από το υπάρχον δείγμα ερευνούμενων επιχειρήσεων του είκτη Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο.

Συγκεκριμένα από τις 1626 επιχειρήσεις του δείγματος της έρευνας του είκτη Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο επιλέγηκαν συνολικά 754 επιχειρήσεις και κάλυψαν όλα τα στρώματα της ανωτέρω έρευνας που προκύπτουν από τη διασταύρωση του κλάδου οικονομικής δραστηριότητας και της τάξης μεγέθους κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων.