Τουλάχιστον 22 ευρωπαϊκές τράπεζες θα προχωρήσουν σε AMK μετά τα stress-tests

MarketNews

Τουλάχιστον 22 ευρωπαϊκές τράπεζες θα προχωρήσουν σε AMK μετά τα stress-tests, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Τουλάχιστον 22 ευρωπαϊκές τράπεζες αναμένεται να προχωρήσουν σε αυξήσεις κεφαλαίου, μετά την ποιοτική αξιολόγηση του ενεργητικού τους, σύμφωνα με την έκθεση European Banking Barometer της ΕY (Ernst & Young) για το πρώτο εξάμηνο του 2014.

Η πλειοψηφία των ευρωπαϊκών τραπεζών έχει αυξήσει τα κεφάλαιά της, σε ικανοποιητικό βαθμό, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την ποιοτική αξιολόγηση του ενεργητικού τους (AQR) και τα stress tests.

Ωστόσο, στελέχη 22 τραπεζών, μεταξύ 294 σε όλη την Ευρώπη, υποστηρίζουν ότι θα χρειασθεί να αντλήσουν κεφάλαια μετά την αξιολόγηση. Εξάλλου, 43 ανέφεραν το ενδεχόμενο να χρειασθεί να προχωρήσουν σε αναζήτηση κεφαλαίων.

Παράλληλα, στελέχη ευρωπαϊκών τραπεζών, εμφανίζονται αισιόδοξα για την ανάπτυξή και τις οικονομικές τους επιδόσεις φέτος και αναμένουν να αυξήσουν τόσο τις χορηγήσεις προς την πραγματική οικονομία όσο και τις αμοιβές των υπαλλήλων τους. Η έρευνα σε όλες τις αγορές της Ευρωζώνης που συμμετείχαν, έδειξε ότι κατά μέσο όρο περίπου 30% των τραπεζών δεν μπορεί να αποκλείσει περαιτέρω αυξήσεις κεφαλαίου μετά το AQR.

Mia σημαντική μειοψηφία ολόκληρου τους δείγματος των ευρωπαϊκών τραπεζών (8%), θεωρούν βέβαιο ότι θα χρειαστεί να αντλήσει περαιτέρω κεφάλαια μετά το AQR, ενώ ένα επιπλέον 20% πιστεύουν ότι ενδέχεται να χρειασθεί να αντλήσουν κεφάλαια. Οι τράπεζες στη Γερμανία ήταν πιο αισιόδοξες, καθώς μόλις το 4% εκτιμά ότι θα πρέπει να συγκεντρώσει κεφάλαια, ενώ το 2% δεν μπορεί να το αποκλείσει.

Τουναντίον οι τράπεζες στην Ισπανία ήταν οι λιγότερο αισιόδοξες με το 35% να θεωρεί ότι θα πρέπει να αντλήσουν περισσότερα κεφάλαια, ενώ το 25% δεν μπορεί να το αποκλείσει.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2014 και έως ολοκληρωθεί στις 4 Απριλίου, έξι τράπεζες της Ευρωζώνης είχαν ήδη προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου. Μέχρι τις 4 Απριλίου οι τράπεζες της Ευρωζώνης είχαν αντλήσει 11 δισ. δολ, σε σύγκριση με 2 δισ. δολ. το ίδιο διάστημα το 2013. Έκτοτε, άλλες 10 τράπεζες έχουν ανακοινώσει σχέδια για αυξήσεις κεφαλαίου πριν από την άσκηση. Συνολικά στη διάρκεια του τρέχοντος έτους, οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν ήδη αντλήσει θέσει 35 δισ. δολ μετοχικού κεφαλαίου, 70% περισσότερο από την ίδια περίοδο το 2013.

Η αγορά είναι διχασμένη για τα επισφαλή δάνεια

Το 30% των τραπεζών εξακολουθεί να προβλέπει ότι θα χρειασθεί να αυξήσει τις προβλέψεις φέτος. Τις μεγαλύτερες πιθανότητες συγκεντρώνουν οι τράπεζες στην Ισπανία και την Αυστρία. Οι τράπεζες στην Ισπανία έχουν ανησυχίες σχετικά με τα προβλήματα δημόσιου χρέους, ενώ υποχρεώθηκαν να αναπροσαρμόσουν την αξία των χαρτοφυλακίων των ακινήτων τους. Οι τράπεζες στην Αυστρία είναι λιγότερο αισιόδοξες για την οικονομία και είναι περισσότερο εκτεθειμένες στην Ανατολική Ευρώπη. Ωστόσο, λόγω της βελτίωσης των οικονομικών συνθηκών, το 23% των τραπεζών θεωρεί ότι θα είναι σε θέση να μειώσει τις προβλέψεις κατά το επόμενο εξάμηνο, έναντι 14% κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2013.

Το απασχολούμενο προσωπικό εξακολουθεί να μειώνεται

Το απασχολούμενο προσωπικό εξακολουθεί να μειώνεται, ωστόσο ο ρυθμός των περικοπών στις περισσότερες χώρες επιβραδύνεται. Αρκετές τράπεζες προβλέπουν περαιτέρω απώλειες θέσεων εργασίας στην Αυστρία (53% των τραπεζών), τη Γαλλία (40%) και την Ελβετία (35%), όπου η μείωση του κόστους παραμένει μια βασική ανησυχία.

Ωστόσο, στις Σκανδιναβικές χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου τα τραπεζικά ιδρύματα έχουν αρχίσει να επικεντρώνονται στην ανάπτυξη, σχεδόν το ήμισυ των ερωτηθέντων προβλέπει ότι θα αυξήσει το προσωπικό. Οι μεγαλύτερες περικοπές εξακολουθούν να λαμβάνουν χώρα στα κεντρικά γραφεία, τη λειτουργία (operations) και την πληροφορική, ενώ οι προσλήψεις γίνονται στη συμμόρφωση και στους τομείς ανάπτυξης όπως το private banking.

Ωστόσο, η πλειοψηφία των τραπεζιτών εκτιμά ότι, οι αμοιβές τους θα παραμείνουν σχετικά σταθερές, το 28% προβλέπει αυξήσεις των αμοιβών. Το 25% των ερωτηθέντων προβλέπουν μισθολογικές αυξήσεις της τάξεως του 2% ή περισσότερο το 2014, ποσοστό που υπερβαίνει το τρέχον ποσοστό του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ και το μέσο πληθωρισμό των μισθών στην Ευρώπη (σήμερα 1,5%). Στο άνω άκρο της κλίμακας, το 4% των ερωτηθέντων αναμένει διψήφιες αυξήσεις αποδοχών.