Ι. Στουρνάρας: Η αγορά διαμορφώνει τα επιτόκια χορηγήσεων

MarketNews

Ι. Στουρνάρας: Η αγορά διαμορφώνει τα επιτόκια χορηγήσεων, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα

Το ύψος των τραπεζικών επιτοκίων χορηγήσεων υπαγορεύεται από την αρχή της ελεύθερης αγοράς, όπως έχει θεσμοθετηθεί με την 1087/1987 Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και όπως αυτή ισχύει με το Καταστατικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, αναφέρει ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας, σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή.

«Δεδομένης της ελεύθερης διαμόρφωσης των επιτοκίων, το ύψος αυτών προσδιορίζεται από το κάθε πιστωτικό ίδρυμα με όρους ιδιωτικών κριτηρίων, έπειτα από τη στάθμιση επιπρόσθετων παραγόντων πέραν του επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπως ο αξιολογούμενος πιστωτικός κίνδυνος που το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει, η πιστοληπτική ικανότητα του αντισυμβαλλόμενου μέρους (επιχείρησης ή ιδιώτη), και η αναλογική ως προς τη φάση του οικονομικού κύκλου αντιστάθμιση κινδύνων» αναφέρει ο υπουργός Οικονομικών.

Επιπλέον, θυμίζει ότι με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο έχουν καθοριστεί ενισχυμένα μέτρα εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων από την Τράπεζα της Ελλάδος, με στόχο την ορθολογική διαχείριση των χρηματοπιστωτικών κινδύνων από τα τελευταία, τη διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και τη διαφάνεια των διαδικασιών και όρων συναλλαγής με τα πιστωτικά ιδρύματα.

«Σε κάθε περίπτωση, η Τράπεζα της Ελλάδος είναι αρμόδια να διενεργεί τακτικούς και επιτόπιους ελέγχους στα πιστωτικά ιδρύματα, για τον εντοπισμό τυχόν παραβάσεων και όρων λειτουργίας τους» αναφέρει ο κ. Στουρνάρας και υπενθυμίζει ότι και η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή είναι αρμόδια να εξετάζει υποθέσεις τυχόν καταχρηστικών πρακτικών επί των όρων των τραπεζικών συναλλαγών.

Ο κ. Στουρνάρας διαβιβάζει στη Βουλή και έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος, στο οποίο αναφέρεται ότι για τα τραπεζικά επιτόκια, η ΤτΕ δεν έχει δυνατότητα θέσπισης ορίων καθώς αυτά διαμορφώνονται ελεύθερα, βάσει των εκάστοτε συνθηκών των χρηματαγορών.

Τα έγγραφα διαβιβάστηκαν σε απάντηση ερώτησης του βουλευτή της ΝΔ, Λευτέρη Αυγενάκη, για την «αντιμετώπιση της καταχρηστικής αύξησης του περιθωρίου κέρδους spread από τα πιστωτικά ιδρύματα». Ο βουλευτής έχει καταγγείλει ότι «κατά το χρονικό διάστημα της κρίσης, οι Τράπεζες, με απολύτως εκβιαστικό τρόπο, υπό την απειλή του αιφνίδιου και αναίτιου κλεισίματος ενήμερων δανείων, καλούσαν τις επιχειρήσεις και τις εξανάγκαζαν σε ακούσια, δήθεν συμβατική αύξηση του περιθωρίου κέρδους τους, παρά το γεγονός ότι είχαν συμφωνήσει να είναι σταθερό».