Mπορούμε να εξοικονομήσουμε 4 δις, όχι από fake πλεονάσματα

Καρκατσούλης Παναγιώτης

Mπορούμε να εξοικονομήσουμε 4 δις, όχι από fake πλεονάσματα, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Μπορούμε να αξιοποιήσουμε την αναδιοργάνωση του ελληνικού δημοσίου ως μια  μεγάλη πηγή εθνικού πλούτου, που θα αποφέρει εξοικονόμηση 4 δις € στα επόμενα 4 χρόνια;

Εμείς απαντάμε «ναι» χωρίς επιφύλαξη. Aυτό, όμως, μπορεί να γίνει μόνον, εάν το κράτος πάψει να είναι ένα αποθετήριο δημοσίων υπαλλήλων και μεταβληθεί σ’ ενα κράτος που γεννά δουλειές και τροφοδοτεί την ανάπτυξη.

Επείγει ο πλήρης ανασχεδιασμός του τρόπου λειτουργίας και οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης, προκειμένου να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα πολλαπλά προβλήματά της. Μεταξύ εκείνων που  επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, αποθαρρύνουν τους επενδυτές και συντηρούν τον πελατειασμό συγκαταλέγονται:

 1. Η οργανωτική διασπορά.
 2. Η πρωτόγονη οργάνωση με ουσιαστική απουσία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
 3. Η πολυνομία και οι περίπλοκες διοικητικές διαδικασίες.
 4. Η υποτυπώδης συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα.
 5. Οι οριζόντιοι τυφλοί προϋπολογισμοί.
 6. Η μη σύνδεση του μισθολογίου με τις επιδόσεις ων υπαλλήλων.
 7. Η αναξιοκρατία σε όλα τα στάδια διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού.

Οι λύσεις που προκρίνουμε στηρίζονται σε καλές πρακτικές και έχουν προταθεί τόσο από Έλληνες όσο και ξένους ειδικούς, είναι:

 • H συνένωση η/και κατάργηση ομοειδών μονάδων, οργανικό τμήμα της οποίας είναι η αποκατάσταση των κατατμήσεων ίδιων/παρεμφερών αρμοδιοτήτων σε περισότερες οργανικές μονάδες.
 • Η αντικατάσταση των σειριακών διαδικασιών που απαιτούν οι έγχαρτες διαδικασίες με ηλεκτρονικές με την ταυτόχρονη απλούστευσή τους.  Μόνη η εφαρμογή της ηλεκτρονικής υπογραφής, η έκδοση αντιστοίχως ηλεκτρονικών τιμολογίων και ηλεκτρονικών παραβόλων μπορεί να εξοικονομήσει δαπάνες της τάξεως του μισού διασεκατομμυρίου.
 • Η ανάπτυξη συμπράξεων με τον ιδιωτικό τομέα, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή έργων και δράσεων δημόσιων υποδομών  ή υπηρεσιών, που σήμερα δεν εκτελούνται λόγω έλλειψης προσωπικού ή κονδυλίων.
 • Η σύνδεση των προϋπολογισμών με στόχους και αποτελέσματα που θα πρέπει να πετύχουν όλες οι δημόσιες οργανώσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής και πεδίου πολιτικής. Η υιοθέτηση των προϋπολογισμών προγραμμάτων αποτελεί κομβική μεταρρύθμιση.
 • Η καθολική εφαρμογή της αξιολόγησης με βάση στόχους και η κινητικότητα με bonus/malus μαζί με και αντίστοιχες αλλαγές στο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων που θα άρουν τον ισοπεδωτικό του χαρακτήρα.

Η εξοικονόμηση δαπανών που θα προκύψει από την εφαρμογή αυτών των αλλαγών έχει υπολογιστεί ότι κινείται μεταξύ 2-3 μονάδων του ΑΕΠ.

Ακόμη, όμως, και πριν από την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων υπάρχει η δυνατότητα σημαντικών εξοικονομήσεων από την επέκταση των «επισκοπήσεων δαπανών» από την οποία μπορεί να εξοικονομήσουμε περί τα 2 δις.

Συγκεκριμένα, στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι πρωτογενείς λειτουργικές δαπάνες κάθε υπουργείου που προκύπτουν από την αφαίρεση των δαπανών μισθοδοσίας και συντάξεων, των  μεταβιβαστικών πληρωμών στο σύνολό τους, των δαπανών  εξυπηρέτησης δημόσιας πίστης, των δαπανών ΝΑΤΟ και των κοινωνικών δαπανών.

Υπουργείο

Σύνολο πιστώσεων 2018 (Ευρώ)

Πρωτογενείς λειτουργικές δαπάνες[1]

Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης

42.900.000

11.002.000

Υπουργείο Εσωτερικών

5.213.249.000

3.583.764.000

Υπουργείο Εξωτερικών

268.264.000

78.954.000

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

3.180.500.000

496.924.000

Υπουργείο Υγείας

3.724.540.000

31.574.000

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

608.508.000

61.542.000

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

4.684.930.000

133.246.000

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

298.490.000

38.315.000

 

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

514.197.000

97.449.000

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

401.762.000

241.179.000

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

59.800.000

22.806.000

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

17.697.000.000

472.530.215

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

109.219.000

20.302.000

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

332.200.000

59.760.000

Υπουργείο Τουρισμού

44.450.000

28.632.000

Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής

41.490.000

27.262.000

Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

45.040.000

20.062.000

Υπουργείο Οικονομικών

567.717.146.000

3.552.567.000

ΣΥΝΟΛΟ:

604.983.685.000

8.977.870.215

Η περικοπή των λειτουργικών δαπανών των υπουργείων κατά 20%  μπορεί να εξοικονομήσει από τον προϋπολογισμό το ποσό των 1.795.574.043ευρώ!

Εάν στο ποσό αυτό προστεθούν και τα δύο δις τα οποία εκτιμώνται ότι θα προκύψουν από την εφαρμογή των διοικητικών  μεταρρυθμίσεων, τότε αθροίζεται ένα ποσόν 4 δις.

Οι εξοικονομήσεις αυτές, προφανώς, δεν έχουν καμία σχέση ούτε με την υπερ-φορολόγηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ ούτε με τις προκρούστειες περικοπές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Προκύπτουν από την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας ενός κράτους το οποίο γνωρίζει τι θέλει να κάνει και μπορεί να το κάνει οικονομικά, αποτελεσματικά και αποδοτικά.