Εντός 30 ημερών η εξόφληση των οφειλών του δημοσίου

MarketNews

Εντός 30 ημερών η εξόφληση των οφειλών του δημοσίου , ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα

Ενσωματώθηκε πλήρως στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2011/7/ΕΕ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. Η ενσωμάτωση έγινε με την παράγραφο Ζ’ του Νόμου 4152/2013 και δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 9 Μαΐου 2013 με ΦΕΚ Α’107.

Η ενσωμάτωση της εν λόγω Ευρωπαϊκής Οδηγίας στο ελληνικό δίκαιο αποτελεί σημαντική επιτυχία στον τομέα της εγχώριας οικονομίας καθώς με την καταπολέμηση της τακτικής των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, ενισχύεται η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και αυξάνεται η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ειδικότερα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Τα βασικότερα μέτρα που εισάγονται με την εναρμόνιση της Οδηγίας 2011/7/ΕΕ είναι τα εξής:

-Οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να πληρώνουν για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προμηθεύονται εντός 30 ημερολογιακών ημερών ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις εντός 60 ημερολογιακών ημερών.

- Οι επιχειρήσεις οφείλουν πλέον να εξοφλούν τα τιμολόγιά τους εντός 60 ημερολογιακών ημερών.

-Οι επιχειρήσεις δικαιούνται να ζητούν αυτομάτως τόκους υπερημερίας για καθυστερημένες πληρωμές ενώ επίσης μπορούν να λαμβάνουν αυτομάτως ένα ελάχιστο καθορισμένο ποσό ύψους 40 Ευρώ ως αποζημίωση για τις δαπάνες είσπραξης. Μπορούν επιπλέον να ζητούν αποζημίωση για όλες τις υπόλοιπες εύλογες δαπάνες είσπραξης.

-Το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας αυξάνεται τουλάχιστον σε 8% τον χρόνο πάνω από το επιτόκιο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και θα υπολογίζεται ανά ημέρα καθυστέρησης. Οι δημόσιες αρχές δεν επιτρέπεται να καθορίζουν επιτόκιο υπερημερίας κάτω από αυτό το κατώτατο όριο.

-Οι επιχειρήσεις μπορούν να αντιμετωπίσουν πιο εύκολα τους κατάφωρα καταχρηστικούς όρους και πρακτικές ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων.

Η πλήρης μεταφορά και εφαρμογή της Οδηγίας 2011/7/ΕΕ στο ελληνικό δίκαιο θα λειτουργήσει ως τονωτική ένεση στη σοβαρή οικονομική κρίση που πλήττει τις ελληνικές επιχειρήσεις, κυρίως τις μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες παρουσιάζουν προβλήματα ρευστότητας λόγω των καθυστερημένων πληρωμών. Ως εκ τούτου, με την εφαρμογή των νέων κανόνων αναμένεται να καλλιεργηθεί μια νοοτροπία έγκαιρων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών εφόσον δίνονται περισσότερα δικαιώματα στις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις πληρωμών και αυξάνεται η διαφάνεια στις σχετικές διαδικασίες.

Εν κατακλείδι, η μεταφορά της Οδηγίας 2011/7/ΕΕ αποτελεί ισχυρή ασπίδα προστασίας για τις επιχειρήσεις που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, τερματίζοντας τις καθυστερήσεις πληρωμών των προμηθευτών ενώ παράλληλα θα συμβάλλει στη σύσφιξη σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ επιχειρήσεων και κρατικών φορέων, ενισχύοντας και ισχυροποιώντας την ελληνική αγορά και την εν γένει ελληνική οικονομία.