ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 5,5% για τον δείκτη βιομηχανικής παραγωγής τον Μάρτιο

MarketNews

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 5,5% για τον δείκτη βιομηχανικής παραγωγής τον Μάρτιο , ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής του μηνός Μαρτίου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2020, παρουσίασε αύξηση 5,5% έναντι αύξησης 0,03% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2020 με το 2019, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Εν τω μεταξύ, ο μέσος γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου 2020, παρουσίασε αύξηση 4,5%.

Ακόμη, ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής του μηνός Μαρτίου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2021, παρουσίασε αύξηση 2,3%.

Σημειώνεται επίσης πως ο δείκτης του κλάδου της βιομηχανίας δέρματος και δερμάτινων ειδών σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, ενώ ο δείκτης του κλάδου παραγωγής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση κατά τον Μάρτιο 2021 σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2021. Κατά τη σύγκριση των δεικτών του Μαρτίου 2021 με τους αντίστοιχους δείκτες του Μαρτίου 2020, οι μεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις καταγράφηκαν στην κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και στις άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες, ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση στην κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων.

Εξέλιξη Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής, μηνός Μαρτίου 2021
Ι. Σύγκριση Μαρτίου 2021 με Μάρτιο 2020

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών γενικού δείκτη βιομηχανικής παραγωγής κατά 5,5% τον μήνα Μάρτιο 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2020, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

1. Από την αύξηση:

- Κατά 17,6% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.

- Κατά 3,4% του Δείκτη Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, άλλων μεταποιητικών δραστηριοτήτων, κατασκευής μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, κατασκευής μεταλλικών προϊόντων, κατασκευής ειδών ένδυσης, ποτοποιίας, παραγωγής βασικών μετάλλων.

- Κατά 0,8% του Δείκτη Παροχής Νερού.

2. Από τη μείωση:

- Κατά 4,3% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων. Η μείωση αυτή οφείλεται στη μεταβολή του δείκτη του διψήφιου κλάδου εξόρυξης μεταλλευμάτων.

ΙΙ. Σύγκριση μέσου δείκτη περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου 2021 με τον αντίστοιχο της περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου 2020
Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών μέσου γενικού δείκτη βιομηχανικής παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου 2021 κατά 4,5%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου 2020, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

1. Από την αύξηση:


- Κατά 12,8% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.

- Κατά 2,6% του Δείκτη Μεταποίησης.

2. Από τη μείωση:

- Κατά 0,3% του Δείκτη Παροχής Νερού.

- Κατά 1,1% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων.

ΙΙΙ. Σύγκριση Μαρτίου 2021 με Φεβρουάριο 2021
Η αύξηση του εποχικά διορθωμένου γενικού δείκτη βιομηχανικής παραγωγής κατά 2,3% τον μήνα Μάρτιο 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2021, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

1. Από την αύξηση:

- Κατά 3,0% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.

- Κατά 1,7% του Δείκτη Μεταποίησης.

- Κατά 0,8% του Δείκτη Παροχής Νερού.

2. Από τη μείωση:

- Κατά 0,4% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων.