Τον Ιούλιο αναμένεται να κατατεθεί ο νέος κώδικας φορολογικών διαδικασιών

MarketNews

Τον Ιούλιο αναμένεται να κατατεθεί ο νέος κώδικας φορολογικών διαδικασιών

Εντός του Ιουλίου αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή ο νέος κώδικας φορολογικών διαδικασιών, ο οποίος θα περιλαμβάνει διατάξεις για την αποτελεσματικότερη είσπραξη των φόρων και των τελών δημοσίων εσόδων.

Μεταξύ άλλων, στον νέο κώδικα θα καθορίζονται τα πρόστιμα για κατηγορίες φορολογικών παραβάσεων, ενώ θα περιλαμβάνονται διατάξεις που θα δίνουν τη δυνατότητα στο δημόσιο να προχωρά στον προληπτικό προσδιορισμό του φόρου στην περίπτωση που συντρέχουν λόγοι διασφάλισης της είσπραξης του φόρου.

Σύμφωνα με το προσχέδιο του κώδικα το δημόσιο θα μπορεί να προχωρά στον κανονικό προσδιορισμό φόρου, σε κατ εκτίμηση προσδιορισμό φόρου, σε διορθωτικό προσδιορισμό φόρου και σε προληπτικό προσδιορισμό.