Ο ΣΜΕΧΑ αντιδρά στην αύξηση του φόρου στις συναλλαγές των μετοχών

MarketNews

Ο ΣΜΕΧΑ αντιδρά στην αύξηση του φόρου στις συναλλαγές των μετοχών

Tην πλήρη αντίθεση του με την αύξηση του συντελεστή φόρου συναλλαγών για πωλήσεις τίτλων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, από το 0,20% στο 0,35%, που περιέχεται στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο, εκφράζει ο Σύνδεσμος Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών (ΣΜΕΧΑ).

Ταυτόχρονα, όπως επισημαίνει παραμένει σε ισχύ η διάταξη για την επιβολή φόρου υπεραξίας επί των μετοχών εισηγμένων στο ΧΑ. Όπως, επισημαίνει ο ΣΜΕΧΑ, ο φόρος υπεραξίας αποτέλεσε νόμο του κράτους από το 2007, χωρίς μέχρι σήμερα να εφαρμοσθεί λόγω των πολλών και ποικίλων τεχνικών προβλημάτων που δημιουργούσε η διαδικασία υπολογισμού και είσπραξης του.

Το διάστημα από τον περασμένο Δεκέμβριο μέχρι και σήμερα, το σύνολο των φορέων της ελληνικής κεφαλαιαγοράς (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Χρηματιστήριο, ΣΜΕΧΑ, Ένωση Θεσμικών Επενδυτών), ανέλαβαν πρωτοβουλία να διερευνήσουν αν και πως εφαρμόζεται ο φόρος υπεραξίας στις άλλες ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές.

Η μελέτη αυτή ανατέθηκε στην Ernst & Young και ο στόχος ήταν με βάση τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, να διαμορφωθεί από τους φορείς της αγοράς κοινή θέση προς το αρμόδιο υπουργείο όσον αφορά την φορολογική πολιτική στην ελληνική κεφαλαιαγορά.

Με βάση τα συγκεκριμένα ευρήματα της έρευνας και τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διαμορφώθηκε και στάλθηκε στο υπουργείο Οικονομικών η πρόταση που περιλάμβανε την κατάργηση του φόρου υπεραξίας με ταυτόχρονη αύξηση του ποσοστού επί του φόρου συναλλαγών.

Όπως τονίζει ο ΣΜΕΧΑ, η αρμόδια επιτροπή του υπουργείου επέλεξε από το σύνολο της πρότασης, μόνο το ένα σκέλος της, την αύξηση του φόρου συναλλαγών και επισημαίνει ότι η αποσπασματική επιλογή κάποιων εκ των προτάσεων του, δεν πρόκειται να επιφέρει αποτελέσματα και θα επιφέρει ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα, ενώ το χρηματιστήριο δεν θα μπορέσει να αποτελέσει βασικό εργαλείο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.