Προκλήσεις και κίνδυνοι για την αμερικανική οικονομία το 2017

Αλωνιστιώτης Χρήστος

Προκλήσεις και κίνδυνοι για την αμερικανική οικονομία το 2017

Η αμερικανική οικονομία εισέρχεται στον όγδοο χρόνο της ανάπτυξης, βρισκόμενη παράλληλα σε σε επίπεδα πλήρους απασχόλησης. Επιπλέον, ο πληθωρισμός έχει ξεκινήσει να κινείται ανοδικά και εντός του 2017 αναμένεται να βρεθεί και πάνω από το στόχο του 2,0% που έχει θέσει η Fed ενώ γενικότερα παρατηρείται μια σταθεροποίηση βασικών μακροοικονομικών μεγεθών.

Η εκλογή του Donald Trump και μάλιστα έχοντας την απόλυτη πλειοψηφία, έχει οδηγήσει στη διαμόρφωση ενός αισιόδοξου επενδυτικού κλίματος, καθώς υπάρχει η αίσθηση ότι θα υπάρξουν μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές και μείωση της φορολογίας. Φυσικά όλα αυτά, θα προκαλέσουν ακόμα μεγαλύτερη αύξηση του αμερικανικού χρέους καθώς η χρηματοδότηση αυτών των πολιτικών θα οδηγήσει σε νέα μεγάλα ελλείμματα.

Οι πολιτικές του Trump, εφόσον εφαρμοστούν, θα οδηγήσουν σε μια βραχυπρόθεσμη ώθηση του αμερικανικού ΑΕΠ και δεδομένου ότι η ανεργία παραμένει σε χαμηλά επίπεδα και οι μισθοδοσίες αυξάνονται, ο πληθωρισμός θα αρχίσει να κινείται ανοδικά, αλλά με γρηγορότερο ρυθμό. Ακόμα και μια αλλαγή της εργατικής νομοθεσίας που θα ευνοεί τους Αμερικανούς εργάτες, θα αποτελέσει πληθωριστικό παράγοντα.

Οι προσδοκίες για μια αλλαγή της νομισματικής πολιτικής, έχουν αλλάξει σημαντικά ιδιαίτερα μετά και από τη νέα αύξηση των επιτοκίων τον περασμένο μήνα, αλλά και από την ιδιαίτερα hawkish στάση, την οποία διατηρεί η Fed. Σύμφωνα με την αγορά, υπάρχει γενικότερη ανοδική τάση για τις εκτιμήσεις των μελλοντικών επιτοκίων, αλλά υπάρχει σοβαρός κίνδυνος μια γρηγορότερη αύξηση του πληθωρισμού, να χρειαστεί την αντίδραση της Fed και αυτό θα προκαλέσει σημαντικό πρόβλημα στην αναπτυξιακή προσπάθεια της νέας κυβέρνησης.

Ήδη από την ημέρα της εκλογής του Trump, οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων έχουν σημειώσει σημαντική άνοδο και όλα δείχνουν ότι οι επενδυτές για να συνεχίσουν να διακρατούν ή να αγοράσουν νέα αμερικανικά ομόλογα, θα αναζητήσουν υψηλότερες αποδόσεις, άρα χαμηλότερες τιμές.

Το εμπορικά σταθμισμένο USD βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών αλλά η αύξηση των αμερικανικών αποδόσεων αναμένεται ότι θα το οδηγήσει σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα. Μακροπρόθεσμα όμως, η διεύρυνση των ελλειμμάτων θα αποτελέσει αρνητικό στοιχείο για τη δυναμική του αμερικανικού νομίσματος.