Η άνοδος του δολαρίου είναι παραπλανητική, πωλήσεις στις ανοδικές αντιδράσεις

Rodriguez David

Η άνοδος του δολαρίου είναι παραπλανητική, πωλήσεις στις ανοδικές αντιδράσεις, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα

Σύνοψη: Η μεταβλητότητα στο FX σημείωσε άνοδο καθώς ο δείκτης δολαρίου ενισχύθηκε έναντι του ευρώ, αλλά η έντονη αντιστροφή που έχει πραγματοποιήσει ο δείκτης δολαρίου δείχνει ότι οι πτωτικές πιέσεις παραμένουν.

DailyFX PLUS Σύστημα Trading Signals – Μια έντονη άνοδος της μεταβλητότητας εξαιτίας των εξελίξεων στην Κύπρο, έστειλαν το δολάριο υψηλότερα αλλά η ισχυρή αντιστροφή που έχει προηγηθεί δεν αφήνει αμφιβολίες για την βραχυπρόθεσμη τάση.

Η αύξηση της βραχυπρόθεσμης μεταβλητότητας είναι αρκετή για να μας οδηγήσει στην υιοθέτηση στρατηγικών Breakout. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την αρχική αντιστροφή του δολαρίου.

Η στρατηγική μας Momentum2 έχει πωλήσει δολάριο έναντι του AUD και σύντομα μπορεί να πουλήσει και στερλίνα. Θεωρούμε ότι η στρατηγική «πιάνει» σε ικανοποιητικό βαθμό τις αντιστροφές.

Τα ζεύγη του γεν, παραμένουν τα καλύτερα για όλες τις στρατηγικές μας και οι πωλήσεις γεν παραμένουν ελκυστικές.

Δείκτες Μεταβλητότητας DailyFX

 

 

 

 

 

 

Οι δείκτες μεταβλητότητας του DailyFX αντέδρασαν έντονα ανοδικά στη συνεδρίαση της Δευτέρας, αλλά στη συνέχεια πήραν πίσω αρκετά από τα κέρδη τους. Το γεγονός ότι η μεταβλητότητα δεν διατηρήθηκε αυξημένη, μειώνει τις πιθανότητες για μια νέα ανοδική κίνηση.

DailyFX Συνθήκες ανά ζεύγος νομισμάτων και συστήματα στρατηγικών

 

 

 

 

 

 

 

 

Ορισμοί

Εκατοστημόριο Μεταβλητότητας (Volatility Percentile): Όσο υψηλότερο είναι το νούμερο τόσο πιθανότερο είναι να δούμε έντονες κινήσεις στη τιμή. Ο αριθμός μας δείχνει σε τι επίπεδα βρίσκεται η τρέχουσα μεταβλητότητα σε σχέση με το εύρος των τιμών 90 ημερών διαπραγμάτευσης. Θεωρούμε ότι αυτές οι μεταβλητότητες τείνουν να παραμένουν πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές για μεγάλες χρονικές περιόδους. Ως εκ τούτου, είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε που βρίσκονται τα τρέχοντα επίπεδα μεταβλητότητας σε σχέση με το μεσοπρόθεσμο μέσο εύρος διαπραγμάτευσης.

Τάση (Trend): Ο δείκτης αυτός μετρά την ορμή της τάσης, δείχνοντας μας το επίπεδο όπου βρίσκεται η τιμή σε σχέση με το εύρος των τιμών 90 ημερών διαπραγμάτευσης. Ένα πολύ χαμηλό νούμερο σημαίνει ότι η τιμή είναι ή βρίσκεται κοντά στα χαμηλά μηνός, ενώ ένα υψηλότερο νούμερο μας λέει ότι βρισκόμαστε κοντά στα υψηλά. Μια τιμή πάνω ή κοντά στο 50 μας λέει ότι βρισκόμαστε κοντά στις κορυφές.

Υψηλό εύρους (Range High): Το υψηλό κλεισίματος 90 ημερών.

Χαμηλό εύρους (Range Low): Το χαμηλό κλεισίματος 90 ημερών.

Τελευταία (Last): Η τρέχουσα τιμή αγοράς.

Προδιάθεση (Bias): Με βάση τα παραπάνω κριτήρια, παραθέτουμε τη πιο πιθανή κερδοφόρα στρατηγική για οποιοδήποτε ζεύγος νομισμάτων. Ένα ζευγάρι με εξαιρετικά μεγάλη μεταβλητότητα (πολύ υψηλό εκατοστημόριο μεταβλητότητας) υποδηλώνει ότι πρέπει να χρησιμοποιήσετε στρατηγικές Διάσπασης. Πιο χαμηλά επίπεδα μεταβλητότητας και ισχυρά νούμερα τάσης κάνουν πιο ελκυστικές της στρατηγικές Ορμής, ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά μεταβλητότητας και τα χαμηλά στοιχεία του δείκτη τάσης κάνουν πιο ελκυστικές τις στρατηγικές εύρους.

 

David Rodriguez , Quantitative Strategist