Φορολογικών δηλώσεων συνέχεια...

Παντελής Παναγιώτης

Φορολογικών δηλώσεων συνέχεια..., ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Όπως είχαμε αναφέρει στο προηγούμενο άρθρο μας «κάτι τρέχει με τον ΕΟΠΥΥ», μέχρι και το πέρας των φορολογικών δηλώσεων, θα ασχοληθούμε με πρακτικά θέματα που τις αφορούν.

Όπως είναι γνωστό, μέχρι χθες έχουν υποβληθεί περίπου 3.600.000 φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων και απομένουν άλλα 2.600.000, ενώ υπολείπονται περίπου 200.000 δηλώσεις νομικών προσώπων.

Και μέχρι τις 14/7/2017 να δώσει παράταση το Υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να υποβάλλονται περίπου 120.000 δηλώσεις την ημέρα, μόνο φυσικών προσώπων.

Είναι λοιπόν εύλογο το αίτημα των συναδέλφων και των ενώσεών τους να δοθεί παράταση μέχρι τις 26/7/2017, μιας και δεν θα έχουν καμιά επιβάρυνση τα έσοδα. Όπως άλλωστε είναι γνωστό, η πληρωμή της πρώτης δόσης είναι στις 31/7/2017.

Πρέπει λοιπόν το Υπουργείο Οικονομικών να δείξει τουλάχιστον σεβασμό στους «άμισθους υπαλλήλους του» - που δεν είναι άλλοι από τους λογιστές-φοροτεχνικούς - κι όχι να τους βάζει επιπλέον εμπόδια.

Ακόμα, θα ήθελα να ενημερώσω ότι και το Ε.Ε.Α., σε συνεννόηση που είχα με τον Πρόεδρό του, έχει προβεί σε αντίστοιχο αίτημα.

Στο πρώτο που θα ήθελα να αναφερθώ είναι ότι έξι ημέρες μετά το άρθρο για τον ΕΟΠΥΥ, χθες υπήρξε Δελτίο Τύπου όπου αναφέρεται ότι αναρτήθηκαν οι βεβαιώσεις που αφορούν το CLAW BACK του β’ εξαμήνου του 2016 για όλους τους παρόχους.

Κάλλιο αργά παρά ποτέ…

Αλλά μετά τους γιατρούς, ας πούμε και δυο κουβέντες για τους δικηγόρους.

Είσαι Δικηγόρος, αναλαμβάνεις ομαδική αγωγή υπαλλήλων κατά του Δημοσίου, την κερδίζεις, πληρώνεσαι μέσω πληρεξουσίου εργολαβικού Δίκης από το Δημόσιο, το οποίο σου παρακρατεί και φόρο από την αμοιβή αυτή.

Ως εδώ όλα καλά…Τα προβλήματα αρχίζουν όμως όταν έρχεται η ώρα της φορολογικής δήλωσης.

Κατ’ αρχάς, ο φορέας του Δημοσίου έχει υποχρέωση να αναρτήσει την παρακράτηση του φόρου στο TAXIS, πλην όμως, αυτό δεν συμβαίνει τις περισσότερες φορές. Κι εδώ αρχίζουν τα όμορφα…

Μέχρι και πέρυσι (οικονομικό έτος 2017, χρήση 2016) εσύ δήλωνες τον “ορφανό” παρακρατηθέντα φόρο και είχες την υποχρέωση εντός 10 ημερών να αποστείλεις στη ΔΗΛΕΔ τα παραστατικά, όπου βέβαια σπανίως έβγαινε άκρη και μόνη λύση ήταν πλέον η χειρόγραφη τροποποιητική στην εφορία για να προσκομίσεις εκ νέου εκεί τα δικαιολογητικά.

Από τότε, όμως τα πράγματα ομόρφυναν κι άλλο…

Για όποιον παρακρατημένο φόρο δεν υφίσταται ανάρτηση, πρέπει να λάβει χώρα συμπλήρωση από τον φορολογούμενο των στοιχείων των παραστατικών, που σχετίζονται με τον φόρο που παρακρατήθηκε.

Ποιων παραστατικών όμως;

Η φόρμα αναφέρεται μόνο σε τιμολόγια !!!

Όταν όμως έχεις ως δικηγόρος πελάτες ιδιώτες, εκδίδεις ΑΠΥ και όχι τιμολόγια, στις οποίες βέβαια δεν αναφέρεται καμία παρακράτηση, αφού οι πελάτες δεν παρακρατούν φόρο!!! Τον φόρο τον παρακρατεί το Δημόσιο, κατά την απόδοση της αμοιβής, που εκχώρησαν οι εντολείς στον Δικηγόρο και, ως γνωστόν, στην περίπτωση αυτή δεν εκδίδεται κάποιο τιμολόγιο, παρά μόνο ένταλμα και βεβαίωση του Δημοσίου για τη σχετική παρακράτηση.

Επομένως, καλείται ο φορολογούμενος να μαντέψει τι θέλει να πει ο ποιητής (πράγμα σύνηθες πλέον) ή να αυτοσχεδιάσει αναγράφοντας στοιχεία, που αυτός κρίνει ότι πρέπει να αναγράψει. Κι εάν η παρακράτηση είναι λίγα ευρώ, η απάντηση είναι «άστο καλύτερα», όταν όμως, είναι –έστω λίγες - χιλιάδες ευρώ, τότε αρχίζουν τα δύσκολα…

Τώρα θα ήθελα να σταθώ σε μερικά ερωτήματα που συναντήσαμε στη μέχρι σήμερα υποβολή από τους φορολογούμενους:

Έχω παντρευτεί το 2016 πρέπει να υποβάλλω κοινή φορολογική δήλωση;

Εδώ, να υπενθυμίσουμε ότι η δήλωση σε αυτές τις περιπτώσεις είναι κοινή όταν υπάρχει έγγαμη σχέση κατά τον χρόνο υποβολής. Υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι ο σύζυγος και για τα εισοδήματα της συζύγου. Αλλά και τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους. Στην περίπτωση αυτή έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση με τους έγγαμους και υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι το μέρος του συμφώνου συμβίωσης το οποίο δηλώνεται ως υπόχρεος.

Οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις εφόσον έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση, πάντα κατά τον χρόνο υποβολής ή εάν ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.

Απαραίτητη προϋπόθεση στις παραπάνω περιπτώσεις είναι η ενημέρωση του τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρμόδιας ΔΟΥ, με την υποβολή των παραπάνω μεταβολών.

Όσον αφορά τα εξαρτώμενα μέλη είναι υποχρεωτική η αναγραφή του ΑΦΜ εφόσον είναι άνω των 18 ετών. Στα εξαρτώμενα μέλη κάτω των 18 ετών η αναγραφή του ΑΦΜ είναι προαιρετική.

Προσοχή, τα εξαρτώμενα μέλη μπορεί να είναι υπόχρεα υποβολής φορολογικής δήλωσης.

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να συμπληρώσουμε τον ΑΦΜ και τη σχετική ένδειξη (πιν. 8)

Να υπενθυμίσουμε ότι ως εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται:

α) ο /η σύζυγος εφόσον δεν έχει φορολογητέο εισόδημα

β) τα άγαμα τέκνα εφόσον:

- είναι ανήλικα έως 18 ετών

- είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

- είναι ανήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή είναι στρατιώτες

γ) Τα κάτωθι φυσικά πρόσωπα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας 67%με την προϋπόθεση ότι είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία

- τέκνα του φορολογούμενου

- αδελφοί και αδελφές των συζύγων

- ανιόντες

- ανήλικα ορφανά και από τους δύο γονείς που έχουν έως τρίτου βαθμού συγγένεια με τον υπόχρεο ή τη σύζυγό του.

Τα προαναφερθέντα εξαρτώμενα μέλη θεωρείται ότι βαρύνουν τον φορολογούμενο με την προϋπόθεση ότι συνοικούν μαζί του και το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τις 3.000€ ή τις 6.000€ εφόσον έχουν αναπηρία 67% και άνω.

Στα προαναφερθέντα εισοδήματα δεν λαμβάνονται υπόψη:

α) η διατροφή που καταβάλλεται σε ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση ή με συμβολαιογραφική πράξη ή και ιδιωτικό συμφωνητικό

β) το εξωιδρυματικό επίδομα και τα προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος.

Εάν τα ανήλικα τέκνα έχουν εισόδημα, αυτό προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα και σε κάθε περίπτωση στο όνομα του συζύγου, ο οποίος θεωρείται κατ’ αρχήν υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης.

Το εισόδημα των ανηλίκων δεν προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα και το ανήλικο έχει δική του φορολογική υποχρέωση:

α) όταν λαμβάνει σύνταξη λόγω θανάτου του πατέρα ή της μητέρας του

β) όταν έχει εισόδημα από εργασιακή σχέση (σύμβαση εργασίας σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο)