Νεο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Eurobank

Axiaplus

Νεο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Eurobank, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Ένα νέο χρηματοδοτικό προϊόν θέτει η Eurobank στη διάθεση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF).

Το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα JEREMIE περιλαμβάνει χαμηλά τελικά επιτόκια από 2,8% έως 3,9%, ανάλογα με την παρεχόμενη εξασφάλιση, ως αποτέλεσμα της άτοκης χρηματοδότησης του 50% του ποσού από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και της ανταγωνιστικής τιμολόγησης του υπολοίπου ποσού από την Eurobank.

Περιλαμβάνει επίσης υψηλά ποσά χρηματοδότησης έως 500.000 ευρώ τόσο για κεφάλαιο κίνησης, όσο και για επενδύσεις σε εξοπλισμό, εγκαταστάσεις και άυλα πάγια, μεγάλη διάρκεια χρηματοδότησης μέχρι τα 10 έτη και ευέλικτες διαδικασίες έγκρισης για την ταχύτερη εκταμίευση των δανείων.

Η Eurobank ανακοίνωσε επίσης πως μέσω των εξειδικευμένων επαγγελματικών της συμβούλων σε όλα τα καταστήματα του δικτύου της, παρέχει στους πελάτες αποκλειστική συμβουλευτική υποστήριξη, τόσο για το νέο πρόγραμμα, όσο και για τα υπόλοιπα προνομιακά προγράμματα που η τράπεζα παρέχει σε συνεργασία με κρατικούς και κοινοτικούς φορείς, όπως το Ταμείο Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.