Ζημίες 111,5 εκατ. ευρώ για τον όμιλο Υγεία το 2012

MarketNews

Ζημίες 111,5 εκατ. ευρώ για τον όμιλο Υγεία το 2012   , ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα

Ζημίες 111,5 εκατ. ευρώ σημείωσε ο όμιλος Υγεία το 2012, έναντι 27,5 εκατ. ευρώ το 2011. Τα ενοποιημένα και εταιρικά αποτελέσματα της χρήσης 2012 δεν είναι ευθέως συγκρίσιμα με τα αποτελέσματα της χρήσης του 2011, κυρίως λόγω της  απομείωσης στοιχείων του ενεργητικού του Ομίλου Μητέρα και της απομείωσης των ληξιπρόθεσμων μέχρι 31/12/2011 οφειλών των Ασφαλιστικών Ταμείων του Δημοσίου,  σύμφωνα με πρόσφατη κοινή υπουργική απόφαση.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:

Σε ενοποιημένο επίπεδο ο κύκλος εργασιών του 2012,  ανήλθε σε  €242,5 εκ.  σημειώνοντας αύξηση 2,1%  έναντι €237,6 εκ. το 2011. Ο κύκλος εργασιών της  μητρικής εταιρείας μειώθηκε κατά 2,3% και ανήλθε σε €138,5 εκ. έναντι €141,7 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA): Τα ενοποιημένα δημοσιευμένα  αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν σημαντικά κέρδη ύψους  €13,2 εκ. έναντι €3 εκ. το 2011.

Τα συγκρίσιμα ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA)   διαμορφώθηκαν σε κέρδη €15εκ. έναντι κερδών  €3 εκ. το 2011.
Τα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων  και αποσβέσεων (EBITDA) του ΥΓΕΙΑ  διαμορφώθηκαν σε κέρδη €17,6 εκ., έναντι κερδών €20,8εκ. το 2011  και το περιθώριο EBITDA ως ποσοστό των πωλήσεων διαμορφώθηκε σε 12,7% το 2012 έναντι 14,7% το 2011.

Τα συγκρίσιμα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) της μητρικής εταιρείας  διαμορφώθηκαν σε κέρδη €18,9εκ. έναντι κερδών  €20,8 εκ. το 2011 και το περιθώριο EBITDA ως ποσοστό των πωλήσεων διαμορφώθηκε σε 13,7% το 2012 έναντι 14,7% το 2011.
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ:

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ παρουσίασε ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες -€111,5 εκ έναντι ζημιών -€27,5 εκ. το 2011. Ωστόσο, τα συγκρίσιμα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους παρουσιάζουν σημαντική συρρίκνωση των ζημιών διαμορφώνοντάς τα σε -€4,9 εκ. το 2012 έναντι ζημιών -€28 εκ. το 2011.

Οι ζημιές  μετά  από φόρους  της  μητρικής εταιρείας  διαμορφώθηκαν σε -€140 εκ., έναντι  ζημιών -€12,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Τα συγκρίσιμα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα ίδια επίπεδα περίπου  ήτοι σε κέρδη €2,2 εκ. το 2012 έναντι κερδών €2,6 εκ. το 2011.

* Στα συγκρίσιμα αποτελέσματα  δε συμπεριλαμβάνονται οι απομειώσεις υπεραξίας και  λοιπών στοιχείων του ενεργητικού θυγατρικών, τα αποτελέσματα από την λειτουργία και την πρόβλεψη πώλησης τoυ Κυπριακού Ομίλου Vallone για το 2012,  την  πώληση της  Τουρκικής θυγατρικής  για το 2011 και λοιπά έκτακτα έξοδα.