Εκλογικά διλήμματα

Πλησιάζοντας προς το τέλος της τετραετίας και προς την προκήρυξη των εθνικών εκλογών θυμήθηκα τις εκλογές του 2015.