Κατανοώντας την φορολογία

Η διοίκηση ενός κράτους δεν διαφέρει ιδιαίτερα από την διοίκηση μιας επιχείρησης. Χρειάζεται προγραμματισμός, υλοποίηση, έλεγχος, διαπραγματεύσεις