Μια Παιδεία σκέτη… offshore!

Υποτίθεται ότι οι πολιτικοί θα έπρεπε να αποτελούν το καλό παράδειγμα, να μετατρέπονται στην υπαρκτή προτροπή για μια σειρά αξιακών επιλογών