Εταιρική φήμη και η σημασία της στη σύγχρονη εποχή

Σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, απρόβλεπτο και μεταβαλλόμενο περιβάλλον και σε μια περίοδο που η εμπιστοσύνη του κοινού προς τις επιχειρήσεις ολοένα κλονίζεται και περισσότερο, η φήμη μιας επιχείρησης παίζει σημαντικό ρόλο και...

Διαχείριση Κρίσεων (Crisis Management)

Η κρίση είναι μια απρόβλεπτη κατάσταση που εμφανίζεται, ως επί το πλείστον, ξαφνικά και προκαλεί αστάθεια και αλλαγές σε ποικίλους τομείς μιας επιχείρησης ή οργανισμού.

Διακρίσεις στον εργασιακό χώρο

Όταν αναφερόμαστε σε διακρίσεις, εννοούμε τον αδικαιολόγητο διαχωρισμό ατόμων με βάση τις ομάδες, τις τάξεις ή άλλες κατηγορίες στις οποίες ανήκουν ή θεωρούνται ότι ανήκουν. Όπως στην κοινωνία έτσι και στον χώρο...